DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş İç Mekan Problemleri ve Analizi I STA   737 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fehime Yeşim GÜRANİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çağdaş iç mekan düzenlemelerinde farklı yaklaşımların getirdiği problemleri belirlemek, işlev ve kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda yeterli konfor şartlarını sağlayacak oluşum problemlerini işlevsel ve estetik boyutlar doğrultusunda saptamaktır
Dersin İçeriği
Çağdaş iç mekan düzenlemelerinde farklı yaklaşımların getirdiği problemleri belirlemek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi kazanmak,
2) İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak
3) İç mimari araştırmaya yönelik analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi edinmek
4) İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği kazanmak,
5) Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
7) İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin konusu, amacı, çalışma yöntemi ile çalışma konularının belirlenmesi -- Anlatım
Ödev
2 Öneri Konuların Sunumu ve Tartışılması Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Belirlenen konu ile ilgili mekan problemlerinin tanımıve tanıtımı Araştırma Tartışma
Ödev
4 Belirlenen konu ile ilgili mekan problemlerinin tanımı ve tanıtımı (örnek 2) Araştırma Tartışma
Ödev
5 Probleme yönelik araştırma yöntemi geliştirme Araştırma Tartışma
Ödev
6 Belirlenen konularda yapılan literatür taramasının değerlendirilmesi Araştırma Tartışma
Ödev
7 Belirlenen konularda yapılan araştırmanın tartışılmasıve sunumu Araştırma Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Sunum Tartışma
Sözlü Sınav
Ödev
9 Araştırmaların Sunumu ve Tartışma Araştırma Tartışma
Ödev
10 Araştırmaların Sunumu ve Tartışma (Örnek 2) Araştırma Tartışma
Ödev
11 Araştırmaların Sunumu ve Tartışma (Örnek 3) Araştırma
12 Çağdaş iç mekan problemlerinin seçilmiş örnekler üzerinde analiz edilmesi ve Ön değerlendirme Araştırma Tartışma
Ödev
13 Çağdaş iç mekan problemlerinin seçilmiş örnekler üzerinde analiz edilmesi Araştırma Tartışma
Ödev
14 Çağdaşiç mekan problemlerinin seçilmiş örnekler üzerinde analiz edilmesi 2 Araştırma Tartışma
Ödev
15 Çağdaşiç mekan problemlerinin seçilmiş örnekler üzerinde analiz edilmesi 3 Araştırma Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev teslimi Tartışma
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar