DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yayın Grafiği STA   734 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oya AYGÜN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Görsel iletişim tasarımı ilke ve tekniklerinin kuramsal temelde öğrenciye aktarılması, gösterge yaratım sürecinin alt basamaklarının incelenmesi. Göstergebilime giriş
Dersin İçeriği
Grafik tasarım ve uygulamalarında karşılaşılan sorunları ve çözümlerini kavratmak, bu sorunların çözümüne ilişkin gerekli bilgi ve deneyimi kazandırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çok sayfalı belgelerde dizgi tasarlayabilmesi
2) Uzun metinleri doğru hiyerarşi ve okunaklılıkla düzenleyebilmesi
3) Tipografi, düzen, dizgi, sayfalama, imge ve metin ilişkisi tasarlayabilmesi
4) Süreli yayınlar için uygulama ve tasarım becerisi edinmesi
5) Adobe Indesign programında uygulama yapabilmesi
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders program hakkında bilgi Örnek Uygulama Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
2 Grid egzersizi Araştırma Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
3 Görsel-Metin İlişkisi egzersizi Eskiz Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
4 Proje 1: Süreli Yayın Tasarımı, ön hazırlıklar Araştırma Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
5 Proje 1-Layout eskizlerinin değerlendirilmesi Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
6 Proje 1-Süreli Yayın için Logo Tasarımı Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
7 Proje 1: Süreli Yayın için Kapak Tasarımı Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Sunum Paftaları Hazırlama Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
9 Proje 2: Süreli Yayın Tasarımı, Layout Araştırma Proje Temelli Öğrenme
Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
10 Proje 2-Layout eskizlerinin değerlendirilmesi Eskiz Çalışmaları
11 Proje 2-Layout eskizlerinin değerlendirilmesine devam. Eskiz Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
12 Proje 2: Sayfa Tasarımı eskizleri Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
13 Proje 2: Sayfa Tasarımı Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
14 Proje 2: Sayfa Tasarımına devam. Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
15 Proje 2: Sayfa Tasarımı - Kapak Tasarımı Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar