DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Form ve Kompozisyon I STA   731 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Birnur ERALDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Heykel plastiğinin denge, ritm, ağırlık, kütle ve yapısal dinamikler gibi temel elemanlarının kullanılması yoluyla yeni ve özgün tasarımlar yapmak
Dersin İçeriği
Bu üç boyutlu form tasarımı dersinde kavram gelişimi ve yapısal problem çözme becerisi vurgulanmaktadır. Doğada, sanatta ve mimarideki form örneklerinin yanı sıra, temel malzemeleri ve teknikleri kullanan heykel yaklaşımları tartışılmakta ve uygulanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanatın üretim ve öğretim süreçlerini etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası kültürel unsurları tanır.
2) Sanat eğitimi programında kullanılan öğretim, yöntem, teknik ve stratejileri açıklar.
3) Görsel sanatların temel alanlarında üretici etkinlikte bulunabilecek bilgiye ve uygulama becerisine sahip olur.
4) Görsel sanatlar öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel , sanatsal yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
5) Öğrencilerinin eleştirel düşünce, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
6) Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar, programlar.
7) Dinamik bir sanat eğitimcisi olarak, bilgi teknolojilerinin gelişimine uyum sağlamada gerekli bilinci, sorumluluğu , becerileri kazanır.
8) Bireyi bilişsel, devinişsel, duyuşsal yönleriyle bir bütün olarak ele alır.
9) Bir kültür ve tarih mirası olan müzelerden etkin bir eğitim ortamı olarak yararlanır, kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkma bilinci oluşturur.
10) İnsan topluluklarının ve uygarlıkların oluşum süreçlerini ve özelliklerini bilir ve açıklar.
11) Sanat eğitiminin temel kavramlarını ve sanat eğitimi araştırma süreç ve tekniklerini gelişmelere uygun biçimde kullanır.
12) Alana ilişkin yabancı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir .
13) Form ile fonksiyon arasındaki ilişkiyi kurar.
14) Madde ile form arasındaki ilişkiyi bilir ve uygular.
15) Madde, malzeme ve teknolojiyi, aralarındaki ilişkiyi bilir ve kullanır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fom Kavramının Yapısı Kavram Araştırması
2 Kompozisyonun Yapısı Kavram Araştırması
3 Form Oluşturma ve Kompozisyon Kavram Araştırması ve Uygulama Alıştırması
4 Form Oluşturma ve Kompozisyon Kavram Araştırması ve Uygulama Alıştırması
5 Sanat Ürününün Ontolojik Yorumu Konu Çalışması ve Soruların Oluşturulması
6 Sanat Ürününün Ontolojik Yorumu Konu Çalışması ve Soruların Oluşturulması
7 Sanat Ürününün Ontolojik Yorumu ve Temel Kavramlar Kavramsal Çalışmalar ve Uygulama Hazırlıkları
8 Ara Sınav
9 Kütle ve Yapısal Dinamik Araştırması Uygulama Alıştırmaları ve Proje Oluşturulması
10 Kütle, Ritm ve Denge Araştırması Uygulama Alıştırmaları ve Proje Oluşturulması
11 Kütle, Form ve Kompozisyon Araştırması Uygulama Alıştırmaları ve Proje Oluşturulması
12 Taslak Projelerin Tartışılması Uygulama Alıştırmaları ve Proje Oluşturulması
13 Taslak Projelerin Tartışılması Uygulama Alıştırmaları ve Proje Oluşturulması
14 Proje Çalışması Proje Çalışmaları ve Görsel Dökümantasyon
15 Proje Çalışması Proje Çalışmaları ve Görsel Dökümantasyon
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar