DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tipografi II STA   726 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Özgür AKTAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Grafik tasarım alanında bir üretim biçimi olarak tipografinin tartışılması; tipografik anlatım yönteminin hedef kitle - grafik tasarım ilişkileri üzerinden tartışılarak kavratılması; yaratıcı ve orijinal fikirlerin tipografik uygulama aşamasını yönetebilmesi amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Yazının görsel iletişimdeki önemi, grafik tasarım ürünlerinde kullanımı bakımından tipografinin önemi, uygulama biçimleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Lisans tipografi bilgilerin üzerinde görsel yetkinliğe ve eleştirel bir bakış açısına sahip olabilme
2) Tipografinin görsel tasarımdaki önemini kavrayabilme
3) Yeni uygulama biçimlerinden yararlanabilme
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma. Dersle ilgili kısa bilgi. Yazılı ve görsel kaynaklar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Tipografi üzerine tartışma, örnek incelemeleri Yazılı ve görsel kaynaklar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
3 Tipografi üzerine tartışma, örnek incelemeleri Yazılı ve görsel kaynaklar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
4 Uygulama projesinin kavramsal alt yapısının nasıl oluşturulacağı üzerine tartışma. Yazılı ve görsel kaynaklar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
5 Uygulama projesi için taslak önerileri. Rapor üzerinde kritik. Yazılı ve görsel kaynaklar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
6 Uygulama projesi için taslak önerileri. Rapor üzerinde kritik. Yazılı ve görsel kaynaklar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
7 Araştırma Raporu Teslimi. Yazılı ve görsel kaynaklar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Yazılı ve görsel kaynaklar. Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Uygulama projesi olgunlaştırma çalışmaları Yazılı ve görsel kaynaklar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
10 Uygulama projesi olgunlaştırma çalışmaları Yazılı ve görsel kaynaklar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
11 Uygulama projesi olgunlaştırma çalışmaları Yazılı ve görsel kaynaklar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
12 Uygulama projesi olgunlaştırma çalışmaları Yazılı ve görsel kaynaklar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
13 Tipografi üzerine tartışma, örnek incelemeleri Yazılı ve görsel kaynaklar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
14 Tasarımın son şeklinin seçilmesi. Yazılı ve görsel kaynaklar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
15 Tasarımın son şekli üzerinde kritik. Yazılı ve görsel kaynaklar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı ve görsel kaynaklar. Ödev
Proje / Tasarım
Portfolyo

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar