DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Reklam Grafiği STA   725 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oya AYGÜN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Görsel iletişim tasarımı ilke ve tekniklerinin kuramsal temelde öğrenciye aktarılması, gösterge yaratım sürecinin alt basamaklarının incelenmesi. Göstergebilime giriş
Dersin İçeriği
Grafik tasarım ve uygulamalarında karşılaşılan sorunları ve çözümlerini kavratmak, bu sorunların çözümüne ilişkin gerekli bilgi ve deneyimi kazandırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Reklam alanının sorunlarından anlar ve çözüm yollarını bilir.
2) Bilgi edinme ve araştırma yöntemlerini kullanma.
3) Edindiği bilgileri tasarımlarında uygulamaya dökebilecek diyalektik ilişkiyi kurabilme.
4) Grafik tasarım ilke ve yöntemlerini kullanarak ürün oluşturabilme.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve ders içeriğine dair bilgi verilmesi Örnek uygulama incelemesi Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
2 Reklamcılık ve önemi. Araştırma Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
3 Reklam: tanımı, türleri, amacı Araştırma Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
4 Reklam ortamları Araştırma Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
5 Anlatılan bilgiler doğrultusunda yaratıcı reklam kampanyaları için planlama hazırlıkları. Araştırma Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
6 Kampanya üzerine beyin fırtınası ve araştırmalar yapılması. Örnek çalışmalar üzerinden yaratıcılık yöntemlerini kullanarak fikir üretilmesi. Araştırma Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
7 Kampanya konuları ile ilgili benzer örneklerin incelenip, anlatılan bilgiler çerçevesinde değerlendirilmesi. Araştırma Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Kaynak okuma Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
9 Proje 1. Kampanyalarına yönelik seçilen ürün bazında eskiz çalışmaları. Araştırma Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
10 Proje 1. Kampanyalarına yönelik seçilen ürün bazında eskiz çalışmalarına devam. Tasarım çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
11 Proje 1. Seçilen eskizlerin uygulanması. Tasarım çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
12 Proje 1. Seçilen eskizlerin uygulanmasına devam. Tasarım çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
13 Proje 2. Bir başka tanıtım ürünü için araştırma ve fikir eskizleri Eskiz çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
14 Proje 2. Seçilen eskizlerin uygulanması. Tasarım çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
15 Proje 2. Seçilen eskizlerin uygulanmasına devam. Tasarım çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunum Hazırlıkları Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar