DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstriyel Seramik Tasarımı I STA   717 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Necdet SAKARYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Endüstriyel tasarım çalışması yapabilmeyi öğrenmek
Dersin İçeriği
Endüstride seramik tasarımı çalışmalarının yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Projeden modellemeye geçiş yöntemlerini öğrenecek
2) Endüstride dijital teknolojinin nasıl kullanıldığını öğrenecek
3) Ürün ve kalıp tasarımında nasıl çalışıldığını öğrenecek
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Endüstriyel Seramik Tasarımının ülkemizde ve dünyadaki teknik, teknolojik ve tasarım düzeyinin anlatılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
2 Endüstriyel Seramik Tasarımının alanlarının tanıtılması, yapı seramikleri ve sofra eşyalarında kullanılan yardımcı malzemelerin anlatılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
3 Yapıda kullanılan tuğla-kiremit ve dekoratif tuğla üretiminin ve teknolojisinin tanıtılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
4 Yapıda kullanılan kaplama malzemeleri, fiziksel ve kimyasal mikro yapılarına göre nasıl tasarlanacağının ve teknolojileri nasıl olduğunun anlatılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
5 Yapıda kullanılan sağlık gereçleri ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikro yapılarına göre ve üretim teknolojilerinde nasıl tasarlanacağının anlatılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
6 Endüstriyel seramik üretiminde proje konusu belirlemek üzere beyin fırtınası yaparak uzmanlaşılacak olan alana göre projelendirme çalışmalarına karar verilmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
7 Projelendirilecek tasarımlar olarak, yapıda kullanılan tuğla-kiremit ve dekoratif tuğla tasarımlarının geliştirilmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
8 Ara Sınav
9 Yapıda kullanılan kaplama malzemeleri tasarımını geliştirerek proje çalışmalarının yapılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
10 Yapıda kullanılan sağlık gereçleri tasarımlarının geliştirilerek proje çalışmalarının yapılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
11 Tasarımları yapılacak ürünlerin dijital ortamda projelendirilmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
12 Projelerin detaylarının tartışılması ve detayların iyileştirme çalışmalarının yapılarak ölçülendirilmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
13 Projelerin üç boyutlu modellemelerine başlamak üzere malzeme ve yöntem belirleme çalışmaları yapmak Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
14 Modelleme teknolojilerinin tanıtılması, CAD-CAM ve Solidworks programlarının seramik endüstrisinde kullanım alanlarının anlatılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
15 Manuel olarak ön model hazırlanması ve değerlendirme çalışmalarının yapılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar