DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Grafik Atölye I STA   713 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oya AYGÜN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Görsel iletişim tasarımı ilke ve tekniklerinin kuramsal temelde öğrenciye aktarılması, gösterge yaratım sürecinin alt basamaklarının incelenmesi. Göstergebilime giriş
Dersin İçeriği
Grafik tasarım ve uygulamalarında karşılaşılan sorunları ve çözümlerini kavratmak, bu sorunların çözümüne ilişkin gerekli bilgi ve deneyimi kazandırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grafik Tasarım sorunlarından anlar ve çözüm yollarını bilir.
2) Araştırma yöntemlerini bilir.
3) Grafik Tasarım alanında seçenekli proje önerileri geliştirebilir.
4) Estetik olanın seçimini yapabilir.
5) Profesyonel ve özgün grafik tasarım çalışmaları yapabilir.
6) Grafik Tasarım süreçlerini ve üretme-çoğaltma yöntemlerini bilir.
7) Grafik Tasarımın uygulama alanlarından en az birisi konusunda yeterli olur.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Projelerinin kapsamı ve önemini tartışma, eskiz geliştirme. Örnek Uygulama Araştırma Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
2 Projeler için eskiz geliştirmeye devam edilir. Eskiz Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
3 Eskizlerden proje olarak uygulanacaklar belirlenir ve tanıtım stratejileri geliştirilir. Eskiz Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
4 Strateji geliştirme çalışmalarına devam edilir. Eskiz Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
5 Belirlenen strateji doğrultusunda tasarım çalışmalarına devam edilir. Eskiz Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
6 Çalışmasının dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
7 Çalışmasının dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Sunum hazırlıkları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
9 Alınan eleştiriler doğrultusunda projenin eksikleri yeniden gözden geçirilir. Eskiz Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
10 Tasarım Projesini strateji dahilinde yeni çalışmalarla güçlendirilir. Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
11 Tasarım çalışmalarına devam edilir. Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
12 Tasarım çalışmalarına devam edilir. Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
13 Çalışmanın dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
14 Çalışmanın dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
15 Uygulama çalışmalarının sonuçlanması, sunuma hazırlık Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunum hazırlıkları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar