DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Grafik Sanatı ve Sorunları STA   712 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oya AYGÜN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Grafik sanatı hakkında kuramsal altyapı oluşturmak ve tasarım alanındaki genel sorunlar hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriği
Grafik tasarım ve uygulamalarında karşılaşılan sorunları ve çözümlerini kavratmak, bu sorunların çözümüne ilişkin gerekli bilgi ve deneyimi kazandırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grafik Sanatlar/Tasarım hakkında temel kuramsal alt yapıya sahip olabilmesi.
2) Grafik Sanatlara/Tasarıma ait tarihsel örneklerle güncel örnekler arasında bağlantı kurabilmesi.
3) Alanla ilgili yapacağı uygulamalara temel oluşturan kuramsal bilgiyi seçebilmesi.
4) Literatür araştırması yapabilme ve kaynakları doğru kullanıp yazınsal ve sözlü olarak aktarabilme bilgi ve becerisine sahip olabilmesi.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımı ve ders içeriği hakkında bilgi verilmesi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Yazının icadı, Mezopotamya ve Mısır Uygarlıkları Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Doğu Batı kaynaklı süslemeli el yazıları Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Rönesans döneminde grafik sanatlar Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
5 Endüstri devriminin grafik sanatlara olumlu ve olumsuz etkileri Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
6 Arts and Craft hareketi Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
7 Genel konu tekrarı Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Soru-Cevap
9 Art Nouveau döneminde grafik sanatlar Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
10 20. yüzyılın başında Avrupa sanat ve tasarımını yönlendiren modern akımların grafik sanatlara etkisi Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
11 De Stijl ve Bauhaus akımlarının grafik sanatlara etkisi Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
12 Yeni Tipografi Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
13 Avrupa grafik sanatlarda Modernizm Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
14 Amerikada modern hareket Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
15 Genel konu tekrarı Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru Hazırlama Soru-Cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar