DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Heykel ve Çevre II STA   706 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Suat KARAASLAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Heykel ve Çevre dersinin amacı, heykelin ifade dili bakımından çevrenin kimliğini ve taleplerini göz önüne alarak heykel ve çevre arasındaki ilişkide ortaya çıkan problemleri incelemektir.
Dersin İçeriği
Tasarım aşaması ve çevre ilişkilerini, öğrenciye ölçekli maket, proje, desen, uygulama çalışmaları yaptırarak, mesleki problemlerin çözümleri üzerinde araştırmaya yöneltmek ve yaratıcılığa teşvik etmek, bu dersin içeriğini oluşturur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mekanın fiziksel ve psikolojik özelliklerini bilir ve tanır,
2) Mekanın kuramsal düzeyde inceleyerek bir mekan olgusu oluşturur
3) Somut olarak bir mekan yaratılması ve biçimlenmesi gerekliliğini bilir,
4) Çevre kavramı ve olgusunun heykel sanatının en önemli kavram ve olgularından birisi olduğunu bilir,
5) Heykel ve çevre ilişkisi içerisinde ortaya çıkan sorunları irdeler.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proje konusunun sunumu, örnek çalışmaların incelenmesi, kaynakların oluşturulması, tartışma örnek çalışmaların incelenmesi,
2 Proje çalışmasının konumlandırılacağı çevrenin seçilmesi, Çevrenin etüt edilmesi
3 Çevre etüt raporlarının hazırlanması, Çevrenin etüt edilmesi
4 Heykel projesi için eskiz çizimlerinin yapılması, Eskiz Çizimler
5 Heykelin konumlanacağı alanın perspektif ve serbest çizimlerinin oluşturulması, Eskiz Çizimler
6 Proje çalışması ile ilgili ortay çıkacak sanat ürününde kullanılacak malzemelerin seçiminin (taş, ağaç, metal vb. ) yapılması, Materyal araştırması
7 Proje çalışmasında kullanılacak malzemelerin teknik özelliklerinin ürüne uygunluğu açısından incelenmesi, Materyal araştırması Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Performans Değerlendirmesi
9 Mekanın ölçülmesi ve alınan ölçülerin küçülültülerek maket ölçüsüne dönüştürülmesi, Heykel ve mekan için kolaj çalışması
10 1/10 ölçeğinde heykel maketinin oluşturulması, Maket uygulama çalışması
11 Çevre ve heykel maketlerinin uygulama süreci, Maket uygulama çalışması
12 Uygulama süreci Maket uygulama çalışması
13 Uygulama süreci Maket uygulama çalışması
14 Uygulama süreci Maket uygulama çalışması
15 Tamamlanan proje çalışması ile ilgili değerlendirme, eleştiri ve yorumların yapılması Sunum hazırlığı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar