DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Heykel Atölye II STA   704 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Suat KARAASLAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Üç boyutlu düşünme ve üretim biçimlerine dönük olarak, özgün çalışmalar yapmak.
Dersin İçeriği
Doğa formlarından yararlanarak, üç boyutlu çalışmaların yapıldığı ve üzerinde tartışmaların yürütüldüğü bir derstir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Heykel sanatında içinde yaşanılan dönemin anlayış ve gerçeklerine uygun olarak bir sanatsal problemin çözümüne dönük üç boyutlu tasarımlar yapar
2) Heykelde, kütle-detay, boşluk-doluluk,negatif-pozitif hacimler,uyum-zıtlık gibi birbirini tamamlayan değerleri bilir,
3) Doğal formların plastik çözümlemelerini bilir
4) Sanatsal bir ürün oluşturmada, farklı konu teknik ve malzemelerle, bir problemin çözümüne dönük araştırmalar yapabilir
5) Anıtsal tasarımlar yapabilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Canlı modelden etüd çalışması için ön hazırlık.(konstrüksiyon hazırlamak,örneklerin incelenmesi, kil hazırlığının yapılması Kilin plastik kıvama getirilmesi
2 Canlı model çalışmasının heykel eğitimindeki önemi üzerine teorik tartışma , modeli ayrıntılarıyla inceleme, bütün ve parçalar arasında ilişki kurma Anatomi atlaslarının incelenmesi
3 Canlı modelden desen çizimi, modeli doğru olarak çizgiyle ifade edebilme Desen çizimi
4 1/1 ölçülerinde modelden kil etüt çalışmasına başlangıç Model üzerinden küçük kroki çizimlerinin yapılması
5 Canlı modelden etüt çalışması Ders anlatımı ve eleştiri
6 Canlı modelden etüt çalışması Ders anlatımı ve eleştiri
7 Canlı modelden etüt çalışması Değerlendirme ve eleştiri
8 Ara Sınav Performans Değerlendirmesi
9 Canlı modelden etüt çalışmasının bitirilmesi ve eleştirilerin yapılması Tartışma
10 Çalışmanın kalıplandırılması ve dökümü Çalışmalar üzerine eleştiriler
11 Figüratif kompozisyon çalışması için örnek çalışmaların incelenmesi ve seçilen tema üzerinde tartışma, Çalışmalar üzerine eleştiriler
12 Figüratif kompozisyon çalışması için kostrüksiyon hazırlama ve yapılan eskizlerin değerlendirilme Çalışmalar üzerine eleştiriler
13 Figüratif kompozisyon çalışması Çalışmalar üzerine eleştiriler
14 Figüratif kompozisyon çalışması Çalışmalar üzerine eleştiriler
15 Figüratif kompozisyon çalışması Çalışmaların izlenmesi ve eleştiriler
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar