DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Heykel Atölye I STA   703 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Suat KARAASLAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Doğa formlarından yararlanarak, üç boyutlu çalışmaların yapıldığı ve üzerinde tartışmaların yürütüldüğü bir derstir.
Dersin İçeriği
Üç boyutlu düşünme ve üretim biçimlerine dönük olarak, özgün çalışmalar yapmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı konu, teknik malzemelerle heykelsi düşünme ve üretim biçimlerini anlamaya ve oluşturmaya dönük uygulama çalışmaları yapabilir
2) Bir sanatsal problemin çözümleme süreçlerini, ürün analiz yöntemleri kullanılarak inceleyebilir
3) Doğasal formlar aracılığıyla , heykelsi formları oluşturabilir
4) Artistik, teknik ve kavramsal olarak özgün tasarımlar yapabilir
5) Anıtsal heykel tasarımı yapabilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 canlı modelden etüd çalışması için ön hazırlık.(konstrüksiyon hazırlamak,örneklerin incelenmesi, kil hazırlığının yapılması) Kilin plastik kıvama getirilmesi Tartışma
Beyin Fırtınası
2 canlı model çalışmasının heykel eğitimindeki önemi üzerine teorik tartışma , modeli ayrıntılarıyla inceleme, bütün ve parçalar arasında ilişki kurma, Anatomi atlaslarının incelenmesi Anlatım
Tartışma
3 Canlı modelden desen çizimi, modeli doğru olarak çizgiyle ifade edebilme, Kil hazırlık aşaması Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
4 1/1 ölçülerinde modelden kil etüd çalışmasına başlangıç, Model üzerinden kroki çizimlerinin yapılması
5 Canlı modelden etüt çalışması, Model üzerinden kroki çizimlerinin yapılması Alıştırma ve Uygulama
6 Canlı modelden etüt çalışması, Model üzerinden kroki çizimlerinin yapılması Alıştırma ve Uygulama
7 Canlı modelden etüt çalışması, Model üzerinden kroki çizimlerinin yapılması Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Çalışmanın dökümü ve kalıplandırılması Alçı döküm için uygun ortamın hazırlanması Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
10 Figüratif kompozisyon çalışması için örnek çalışmaların incelenmesi ve seçilen tema üzerinde tartışma, Figüratif kompozisyon çalışması için eskiz çizimlerinin yapılması Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
11 Figüratif kompozisyon çalışması için kostrüksiyon hazırlama ve yapılan eskizlerin değerlendirilmesi Kil hazırlığının yapılması
12 Figüratif kompozisyon çalışmasına başlangıç, Killerin plastik kıvama getirilmesi Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 Figüratif kompozisyon çalışmasına devam Eskiz çizimleri Alıştırma ve Uygulama
14 Figüratif kompozisyon çalışmasına devam Eskiz çizimleri Alıştırma ve Uygulama
15 Figüratif kompozisyon çalışmasına devam Eskiz çizimleri Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar