DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anatomik pozisyon kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Baş ve boyun bölgesi kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Deney / Laboratuvar
3 Baş ve boyun bölgesi kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 Baş ve boyun bölgesi kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
5 Üstekstremite kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 üst ekstremite kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
7 üst ekstremite kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav kitap Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Abdomen kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
10 Abdomen kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Abdomen kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Deney / Laboratuvar
12 Abdomen kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 alt ekstremite kitap
14 alt ekstremite kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Deney / Laboratuvar
15 alt ekstremite kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları kitap Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar