DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yüzeyel Anatomi ANA   500 1 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Pınar GÖKER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan vücudu yapısını, oluşumların lokalizasyonu değerlendirebilmesi için gerekli bilgileri vermek
Dersin İçeriği
İnsan vücudu yapıları Baş ve boyun bölgesi yapıları,üst ekstremite yapıları, gövde yapıları, alt ekstremite yapıları ve bu yapıların yerleşimlerinin değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan vücudunu anatomik pozisyonda tanımlar.
2) Baş ve boyun bölgesinde yer alan kasların lokalizasyonunu belirler.
3) Baş ve boyun bölgesinde bulunan damar ve sinir yapılarının yerleşimini tanımlama ve traselerini değerlendirir.
4) Üst ekstremite bölümlerini tanımlar ve kasların lokalizasyonunu değerlendirir.
5) Anatomik enfiye kutusu (fovea radialis) yerleşimini tanımlar.
6) İntravenöz tedavi ve kan alımı için damarların yerleşimini açıklar.
7) Nabız alınması için arterlerin palpasyonunu tanımlar.
8) Karın duvarı bölümlerini tanımlar.
9) Alt ekstremite kemik yapılarını açıklar.
10) Alt ekstremite kaslarının yerleşimini belirler.
11) Alt ekstremite damar ve sinir yapıları açıklar ve traselerini belirler.
12)
13)
14)
15)