DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endokrin-Üreme Sistemi Anatomisi ANA   560 1 3 4 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Emine Döndü KIZILKANAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Endokrin ve üreme sistemi anatomik yapısının kavranması.
Dersin İçeriği
Endokrin sistemi oluşturan yapıların yerleşimi ve komşulukları, glandula hypophysea, glandula epiphysea, glandula thyroidea, glandula parathyroidea, glandula suprarenalis anatomisi, endokrin sistemi oluşturan yapıların kan damarları ve sinirleri, pelvis ve perine anatomisi, kadın ve erkek genital organları anatomisi ile komşulukları, üreme sisteminin kan damarları ve sinirleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Glandula hypophysea anatomisini tanımlar.
2) Glandula epiphysea anatomisini tanımlar.
3) Glandula thyroidea anatomik yapısını tanımlar.
4) Glandula parathyroidea anatomisini tanımlar.
5) Glandula suprarenalis anatomisini tanımlar.
6) Endokrin bezler hakkında sahip olduğu bilgiyi modeller üzerinde gösterir.
7) Üreme sistemi anatomik yapısını tanımlar.
8) Üreme sistemi hakkında sahip olduğu bilgileri model üzerinde gösterir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Anatomik kavramları ve anatomide çalışma alanlarını açıklar.
X
2
İnsan vücudunun normal makroskobik yapısını, oluşumların birbirleriyle olan komşuluklarını, damarlanmasını, innervasyonunu, lenfatik drenajını ve fonksiyonel ilişkilerini tanımlar
X
3
İnsan vücudundaki varyasyon ve anomalileri ayırt eder.
X
4
Yapıların yüzeyel anatomisini tanımlar.
X
5
İnsan sinir sisteminin yapı ve fonksiyonel ilişkilerini açıklar.
X
6
İnsan vücut yapısı bilgisini anatominin ilişkili olduğu diğer disiplinlerin temel bilgisi ile destekler.
X
7
Anatomi alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman, kadavra, modeller ve mikroskopik teknikler hakkında bilgi sahibi olur.
X
8
Anatomi bilgisini farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlama, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapma ve çözüm önerileri getirir.
X
9
Anatomi alanına ait blimsel araştırma planlama ve araştırmanın raporunu yazar.
X
10
Kadavranın makroskopik ve mikroskopik diseksiyonunu tekniğine uygun yapar.
X
11
Canlıda referans noktalarını, yüzeyel konturları, oluşumların, damar ve sinirlerin vücut duvarına projeksiyonlarını çizer.
X
12
Araştırma konusu ile ilgili ölçümleri ve hayvan deneylerini yapar.
X
13
Anatomi ve ilişkili alanlardaki çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
14
Anatomi ile ilgili bir konuda seminer sunar.
X
15
Anatomi ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip , öğrenmeyi yönlendirir.
X
16
Anatomi ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
X
17
Anatomi bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
X
18
Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
19
Kadavranın elde edilmesi, saklanması, kullanılması ve kullanım sonrası işlemlerinin yapılmasında etik ve yasal kuralları uygular.
X
20
Anatomi ile ilgili konularda strateji geliştirip elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Glandula hypophysea anatomisi Ders kitaplarından dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
2 Glandula epiphysea anatomisi Ders kitaplarından dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
3 Glandula thyroidea anatomisi Ders kitaplarından dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
4 Glandula thyroidea anatomisi Ders kitaplarından dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Deney / Laboratuvar
5 Glandula parathyroidea anatomisi Ders kitaplarından dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
6 Glandula suprarenalis anatomisi Ders kitaplarından dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
7 Glandula suprarenalis anatomisi Ders kitaplarından dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Ders kitaplarından dersin çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Pelvis ve perine anatomisi Ders kitaplarından dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
10 Pelvis ve perine anatomisi Ders kitaplarından dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
11 Pelvis ve perine anatomisi Ders kitaplarından dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
12 Kadın genital organları anatomisi Ders kitaplarından dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
13 Kadın genital organları anatomisi Ders kitaplarından dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
14 Erkek genital organları anatomisi Ders kitaplarından dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
15 Erkek genital organları anatomisi Ders kitaplarından dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitaplarından dersin çalışılması Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar