DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dolaşım-Solunum Sistemi Anatomisi ANA   530 1 3 4 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Memduha Gülhal BOZKIR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dolaşım ve solunum sistemleri anatomisi ile ilgili detaylı bilgi kazanacaktır.
Dersin İçeriği
Damar yapıların ve solunum sistemi yapılarının tanımlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toraks duvarı anatomisini tanımlar.
2) Mediastinum anatomisini tanımlar.
3) Kalp ve büyük damarları tanımlar.
4) Burun anatomisini tanımlar.
5) Larinks anatomisini tanımlar.
6) Trake ve akciğer anatomisini tanımlar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Anatomik kavramları ve anatomide çalışma alanlarını açıklar.
X
2
İnsan vücudunun normal makroskobik yapısını, oluşumların birbirleriyle olan komşuluklarını, damarlanmasını, innervasyonunu, lenfatik drenajını ve fonksiyonel ilişkilerini tanımlar
X
3
İnsan vücudundaki varyasyon ve anomalileri ayırt eder.
X
4
Yapıların yüzeyel anatomisini tanımlar.
X
5
İnsan sinir sisteminin yapı ve fonksiyonel ilişkilerini açıklar.
X
6
İnsan vücut yapısı bilgisini anatominin ilişkili olduğu diğer disiplinlerin temel bilgisi ile destekler.
7
Anatomi alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman, kadavra, modeller ve mikroskopik teknikler hakkında bilgi sahibi olur.
8
Anatomi bilgisini farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlama, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapma ve çözüm önerileri getirir.
9
Anatomi alanına ait blimsel araştırma planlama ve araştırmanın raporunu yazar.
10
Kadavranın makroskopik ve mikroskopik diseksiyonunu tekniğine uygun yapar.
11
Canlıda referans noktalarını, yüzeyel konturları, oluşumların, damar ve sinirlerin vücut duvarına projeksiyonlarını çizer.
X
12
Araştırma konusu ile ilgili ölçümleri ve hayvan deneylerini yapar.
13
Anatomi ve ilişkili alanlardaki çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
14
Anatomi ile ilgili bir konuda seminer sunar.
15
Anatomi ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip , öğrenmeyi yönlendirir.
16
Anatomi ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
17
Anatomi bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
18
Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
19
Kadavranın elde edilmesi, saklanması, kullanılması ve kullanım sonrası işlemlerinin yapılmasında etik ve yasal kuralları uygular.
20
Anatomi ile ilgili konularda strateji geliştirip elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Thorax duvarı kemik, eklem ve kas yapıları Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
2 Thorax duvarı damar ve sinir yapıları Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
3 Mediastinum anatomisi Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
4 Kalp anatomisi Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
5 Büyük damarlar Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
6 Koroner damarlar ve kalbin innervasyonu Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
7 Pericardium Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Kaynak kitaplar Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Burun ve paranasal sinus anatomisi Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Burun ve paranasal sinus anatomisi Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
11 Larinks anatomisi Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Larinks anatomisi Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
13 Trachea ve akciğer anatomisi Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Trachea ve akciğer anatomisi Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
15 Plevra anatomisi Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak kitaplar Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar