DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Spor Biyomekaniğinin Anatomik Temelleri ANA   522 1 4 4 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Behice DURGUN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sportif performansı anlayabilmek ve geliştirebilmek için hareket, direnç, momentum ve sürtünme etkileri gibi biyomekanik ilkeleri insan anatomisi bilgisiyle bağdaştırmaktır.
Dersin İçeriği
Spor biyomekaniğine anatomik yaklaşımın önemi, doğrusal ve açısal hareketi kinematik ve kinetik açıdan çözümleme, yerçekimi, stabilite, Newton kanunları ve eylemsizlik, kuvvetin summasyonu, momentumun korunumu, iç ve dış kuvvetlerin insan vücuduna etkileri, her bir ekleme etki eden kasların grup halindeki işlevleri ve egzersizler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Spor biyomekaniğine anatomik yaklaşımın önemini kavrar.
2) Doğrusal ve açısal hareketi kinematik ve kinetik açıdan çözümler.
3) Doğrusal ve açısal harekette kinematik ve kinetik parametreleri karşılaştırır.
4) Yerçekimi, stabilite, Newton Kanunları ve eylemsizlik konusunu açıklar.
5) Kuvvetin summasyonu, impuls ve açısal momentumun korunmasını çözümler.
6) İç ve dış kuvvetlerin vücut üzerindeki etkilerini açıklar.
7) Her ekleme etki eden kasların grup halindeki işlevlerini ve egzersizlerini özetler.
8) Sportif aktivitelerde kasların işleyişi ve biyomekanik ilkeleri ilişkilendirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Anatomik kavramları ve anatomide çalışma alanlarını açıklar.
X
2
İnsan vücudunun normal makroskobik yapısını, oluşumların birbirleriyle olan komşuluklarını, damarlanmasını, innervasyonunu, lenfatik drenajını ve fonksiyonel ilişkilerini tanımlar
X
3
İnsan vücudundaki varyasyon ve anomalileri ayırt eder.
4
Yapıların yüzeyel anatomisini tanımlar.
X
5
İnsan sinir sisteminin yapı ve fonksiyonel ilişkilerini açıklar.
6
İnsan vücut yapısı bilgisini anatominin ilişkili olduğu diğer disiplinlerin temel bilgisi ile destekler.
X
7
Anatomi alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman, kadavra, modeller ve mikroskopik teknikler hakkında bilgi sahibi olur.
X
8
Anatomi bilgisini farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlama, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapma ve çözüm önerileri getirir.
X
9
Anatomi alanına ait blimsel araştırma planlama ve araştırmanın raporunu yazar.
X
10
Kadavranın makroskopik ve mikroskopik diseksiyonunu tekniğine uygun yapar.
11
Canlıda referans noktalarını, yüzeyel konturları, oluşumların, damar ve sinirlerin vücut duvarına projeksiyonlarını çizer.
12
Araştırma konusu ile ilgili ölçümleri ve hayvan deneylerini yapar.
X
13
Anatomi ve ilişkili alanlardaki çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
14
Anatomi ile ilgili bir konuda seminer sunar.
X
15
Anatomi ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip , öğrenmeyi yönlendirir.
X
16
Anatomi ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
X
17
Anatomi bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
X
18
Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
19
Kadavranın elde edilmesi, saklanması, kullanılması ve kullanım sonrası işlemlerinin yapılmasında etik ve yasal kuralları uygular.
20
Anatomi ile ilgili konularda strateji geliştirip elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Spor biyomekaniğine anatomik yaklaşım Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
2 Doğrusal harekette kinematik ve kinetik analiz Kaynak araştırma, soru geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
3 Açısal harekette kinematik ve kinetik analiz Kaynak araştırma, soru geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
4 Doğrusal ve açısal harekette kinematik parametrelerin ilişkisi Kaynak araştırma, soru geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
5 Doğrusal ve açısal harekette kinetik parametrelerin ilişkisi Kaynak araştırma, soru geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
6 Yerçekimi ve stabilite Kaynak araştırma, soru geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Newton Kanunları Kaynak araştırma, soru geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Öğrenilen bilgilerin bütünleştirilerek tekrarlanması Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 İnertia (Eylemsizlik) Kaynak araştırma, soru geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Kuvvetin summasyonu, impuls ve açısal momentumun korunması Öğrenilen bilgilerin bütünleştirilerek tekrarlanması
11 Üst ekstremite eklemlerini etkileyen kas grupları ve egzersizleri Kaynak araştırma, soru geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
12 Gövde eklemlerini etkileyen kas grupları ve egzersizleri Kaynak araştırma, soru geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
13 Baş- boyun eklemlerini etkileyen kas grupları ve egzersizleri Kaynak araştırma, soru geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Alt ekstremite eklemlerini etkileyen kas grupları ve egzersizleri Kaynak araştırma, soru geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Sportif aktivitelerde kasların işleyişi ve biyomekanik ilkeler (ÖDEV SUNUMU) Araştırma, soru geliştirme, takım çalışması, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğrenilen bilgilerin bütünleştirilerek tekrarlanması Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar