DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kinezyolojik Anatomi ANA   521 1 4 4 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Behice DURGUN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hareket analizi ilke ve yöntemlerini anatomik ve mekanik bilgiler ışığında irdelemektir.
Dersin İçeriği
İçerik özellikle kinezyolojiye vurgu yapılarak hareket analizi ilkeleri konularında yoğunlaşmıştır: Gros vücut hareketleri, kas-iskelet sisteminin makineleri, bir kaldıraç olarak insan vücudu, vücuttaki eklemlerin kinezyolojileri, iskelet kaslarının görevleri, postürün kinezyolojisi, kinezyolojik ilkelerin günlük yaşamdaki aktivitelere uygulanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kinezyolojinin genel kavramlarını ve tarihçesini bilir.
2) Vücuttaki düzlem ve eksenleri, vücudun hareketlerini, segmental ve intersegmental açıyı tanımlar.
3) Kas-iskelet sistemindeki kaldıraçları ayırt eder.
4) Vücuttaki eklemlerin yapısı ile kinezyolojiyi ilişkilendirir.
5) İskelet kaslarında lif ve kasılma tipleri ile egzersizi ilişkilendirir.
6) Kas kuvvetini etkileyen etmenleri özetler.
7) Sürtünme etkilerini değerlendirir.
8) Postürün kinezyolojisini açıklar.
9) Kinezyolojik ilkeleri günlük aktivitelere uygular ve yürümeyi çözümler.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Anatomik kavramları ve anatomide çalışma alanlarını açıklar.
X
2
İnsan vücudunun normal makroskobik yapısını, oluşumların birbirleriyle olan komşuluklarını, damarlanmasını, innervasyonunu, lenfatik drenajını ve fonksiyonel ilişkilerini tanımlar
X
3
İnsan vücudundaki varyasyon ve anomalileri ayırt eder.
4
Yapıların yüzeyel anatomisini tanımlar.
X
5
İnsan sinir sisteminin yapı ve fonksiyonel ilişkilerini açıklar.
X
6
İnsan vücut yapısı bilgisini anatominin ilişkili olduğu diğer disiplinlerin temel bilgisi ile destekler.
X
7
Anatomi alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman, kadavra, modeller ve mikroskopik teknikler hakkında bilgi sahibi olur.
X
8
Anatomi bilgisini farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlama, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapma ve çözüm önerileri getirir.
X
9
Anatomi alanına ait blimsel araştırma planlama ve araştırmanın raporunu yazar.
X
10
Kadavranın makroskopik ve mikroskopik diseksiyonunu tekniğine uygun yapar.
11
Canlıda referans noktalarını, yüzeyel konturları, oluşumların, damar ve sinirlerin vücut duvarına projeksiyonlarını çizer.
X
12
Araştırma konusu ile ilgili ölçümleri ve hayvan deneylerini yapar.
X
13
Anatomi ve ilişkili alanlardaki çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
14
Anatomi ile ilgili bir konuda seminer sunar.
X
15
Anatomi ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip , öğrenmeyi yönlendirir.
X
16
Anatomi ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
X
17
Anatomi bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
X
18
Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
19
Kadavranın elde edilmesi, saklanması, kullanılması ve kullanım sonrası işlemlerinin yapılmasında etik ve yasal kuralları uygular.
20
Anatomi ile ilgili konularda strateji geliştirip elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kinezyolojiye giriş (Genel kavramlar ve tarihçe) Kaynak araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İnsan vücudunda düzlemler ve eksenler Kaynak araştırma, soru geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Vücut hareketleri ve açıları Kaynak araştırma, soru geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bir kaldıraç sistemi olarak insan vücudu Kaynak araştırma, soru geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Vektörel ve skalar çözümleme Kaynak araştırma, soru geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 İnsan vücudundaki mekanik yükler Kaynak araştırma, soru geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Kemiklerin mekanik işlevi Kaynak araştırma, soru geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Öğrenilen bilgilerin bütünleştirilerek tekrarlanması Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Eklem kinezyolojisi, eklem kararlılığı ve hareketliliği Kaynak araştırma, soru geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 İskelet kaslarının yapısal özellikleri ve kas kuvvetini ekileyen etmenler Kaynak araştırma, soru geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kas lifi tipleri, kasılma tipleri ve egzersiz ile ilişkisi Kaynak araştırma, soru geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Sürtünme etkileri Kaynak araştırma, soru geliştirme
13 Postür kinezyolojisi Araştırma, soru geliştirme, takım çalışması, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme
14 Kinezyolojik ilkelerin günlük aktivitelere uygulanması (PROJE SUNUMU) Araştırma, soru geliştirme, takım çalışması, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
15 Yürüme Analizi Kaynak araştırma, soru geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğrenilen bilgilerin bütünleştirilerek tekrarlanması Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar