DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nörokimyasal Anatomi ANA   510 1 4 4 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Behice DURGUN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kimyasal anatomi, nörotransmitterler ve yolları bağlamında nöroanatomiye modern yaklaşımı kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Nörotransmitter yolların yapısal temeli, amino asit yolları, biyojenik amin yolları, nöropeptid yolları, nörotransmitter yolların duyu-motor ve davranış entegrasyonundaki etkileri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sinir sisteminin genel organizasyonunu sınıflar.
2) Merkezi sinir sisteminin dış ve iç yapısını açıklar.
3) Periferik sinir sisteminin organizasyonunu açıklar.
4) Sinir sistemindeki entegre devreleri özetler.
5) Nörotransmitter kavramını açıklar, nörotransmitterleri sınıflar ve anatomik olarak bulundukları yerleri ayırt eder.
6) Amino asit yolları ile kortikokortikal ve duyu-motor devreler arasında fonksiyonel bağlantıyı ayırt eder.
7) Biyojenik amin yolları ile modulatör (düzenleyici) sistem ve sinirsel devreler arasında fonksiyonel bağlantıyı ayırt eder.
8) Neuropeptit yollarının fonksiyonel anatomik bağlantılarını ayırt eder.
9) Nörotransmitter yolların duyu-motor ve davranış entegrasyonundaki etkilerini değerlendirir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Anatomik kavramları ve anatomide çalışma alanlarını açıklar.
X
2
İnsan vücudunun normal makroskobik yapısını, oluşumların birbirleriyle olan komşuluklarını, damarlanmasını, innervasyonunu, lenfatik drenajını ve fonksiyonel ilişkilerini tanımlar
X
3
İnsan vücudundaki varyasyon ve anomalileri ayırt eder.
X
4
Yapıların yüzeyel anatomisini tanımlar.
X
5
İnsan sinir sisteminin yapı ve fonksiyonel ilişkilerini açıklar.
X
6
İnsan vücut yapısı bilgisini anatominin ilişkili olduğu diğer disiplinlerin temel bilgisi ile destekler.
X
7
Anatomi alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman, kadavra, modeller ve mikroskopik teknikler hakkında bilgi sahibi olur.
X
8
Anatomi bilgisini farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlama, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapma ve çözüm önerileri getirir.
X
9
Anatomi alanına ait blimsel araştırma planlama ve araştırmanın raporunu yazar.
10
Kadavranın makroskopik ve mikroskopik diseksiyonunu tekniğine uygun yapar.
11
Canlıda referans noktalarını, yüzeyel konturları, oluşumların, damar ve sinirlerin vücut duvarına projeksiyonlarını çizer.
12
Araştırma konusu ile ilgili ölçümleri ve hayvan deneylerini yapar.
13
Anatomi ve ilişkili alanlardaki çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
14
Anatomi ile ilgili bir konuda seminer sunar.
15
Anatomi ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip , öğrenmeyi yönlendirir.
X
16
Anatomi ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
X
17
Anatomi bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
X
18
Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
19
Kadavranın elde edilmesi, saklanması, kullanılması ve kullanım sonrası işlemlerinin yapılmasında etik ve yasal kuralları uygular.
20
Anatomi ile ilgili konularda strateji geliştirip elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sinir sisteminin genel organizasyonu Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Merkezi sinir sisteminin makroskopik yapısı Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Merkezi sinir sisteminin iç yapısı Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Periferik sinir sistemi Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Spinal sinirlerin fonksiyonel komponentleri ve segmental innervasyon Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Otonom sinir sisteminin organizasyonu Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Sinir sistemindeki entegre devreler Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma, ödev veya proje Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Öğrenilen bilgilerin bütünleştirilerek tekrarlanması Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Nörotransmitterler (snıflandırma ve anatomik olarak bulundukları yerler) Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma, ödev veya proje Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Aminoasit yolları ve fonksiyonel anatomik bağlantıları Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Dopaminerjik yollar ve fonksiyonel anatomik bağlantıları Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kolinerjik ve noradrenerjik yollar ve fonksiyonel anatomik bağlantıları Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Serotonerjik yollar ve fonksiyonel anatomik bağlantıları Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Nöropepeptit yollar ve fonksiyonel anatomik bağlantıları Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
15 Nörotransmitter yolların duyu-motor ve davranış entegrasyonundaki etkileri (ÖDEV SUNUMU) Araştırma, soru geliştirme, takım çalışması, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğrenilen bilgilerin bütünleştirilerek tekrarlanması Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar