DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organların Plastinasyonu ANA   505 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ahmet Hilmi YÜCEL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Plastinasyon yöntemiyle organ ve biyolojik spesimenleri plastik duruma geçirmek.
Dersin İçeriği
Plastinasyon kavramı. Plastinasyon için teknik donanımın içeriği Organ ve spesimenleri elde etme yöntemleri. Organ ve spesimenleri plastinasyon için hazırlama. Plastine edilecek spesimenlerde rengi koruma. Plastiklenmiş spesmenleri saklama.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğal görünümün korunma yöntemlerini açıklar.
2) Her bir yöntemin avantajlarını açıklar.
3) Yöntemler arası farklılıkları tanımlar.
4) Organ ve spesimenlerin elde edilme yöntemlerini tanımlar.
5) Organ ve spesimenlerin plastinasyon işlemlerini açıklar.
6) Plastinasyon safhalarını ayrıntılarıyla uygular.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Anatomik kavramları ve anatomide çalışma alanlarını açıklar.
X
2
İnsan vücudunun normal makroskobik yapısını, oluşumların birbirleriyle olan komşuluklarını, damarlanmasını, innervasyonunu, lenfatik drenajını ve fonksiyonel ilişkilerini tanımlar
X
3
İnsan vücudundaki varyasyon ve anomalileri ayırt eder.
X
4
Yapıların yüzeyel anatomisini tanımlar.
X
5
İnsan sinir sisteminin yapı ve fonksiyonel ilişkilerini açıklar.
X
6
İnsan vücut yapısı bilgisini anatominin ilişkili olduğu diğer disiplinlerin temel bilgisi ile destekler.
X
7
Anatomi alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman, kadavra, modeller ve mikroskopik teknikler hakkında bilgi sahibi olur.
X
8
Anatomi bilgisini farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlama, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapma ve çözüm önerileri getirir.
X
9
Anatomi alanına ait blimsel araştırma planlama ve araştırmanın raporunu yazar.
X
10
Kadavranın makroskopik ve mikroskopik diseksiyonunu tekniğine uygun yapar.
X
11
Canlıda referans noktalarını, yüzeyel konturları, oluşumların, damar ve sinirlerin vücut duvarına projeksiyonlarını çizer.
X
12
Araştırma konusu ile ilgili ölçümleri ve hayvan deneylerini yapar.
X
13
Anatomi ve ilişkili alanlardaki çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
14
Anatomi ile ilgili bir konuda seminer sunar.
X
15
Anatomi ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip , öğrenmeyi yönlendirir.
X
16
Anatomi ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
X
17
Anatomi bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
X
18
Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
19
Kadavranın elde edilmesi, saklanması, kullanılması ve kullanım sonrası işlemlerinin yapılmasında etik ve yasal kuralları uygular.
X
20
Anatomi ile ilgili konularda strateji geliştirip elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Plastinasyon için genel kurallar. Kaynak okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
2 Organ ve speysmenleri elde etmede uyulacak etik kurallar. Kaynak okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
3 Disseksiyon tekniği hakkında genel bilgiler. Kaynak okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Plastinasyon yöntemini diğer saklama yöntemleri ile karşılaştırma. Kaynak okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
5 Organların anatomisini sistemlere göre inceleme. Kaynak okuma, kadavra ve maket üzerinde hazırlanma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
6 Organların anatomisini fonksiyonlarına göre inceleme Kaynak okuma, kadavra ve maket üzerinde hazırlanma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
7 Plastinasyonda vakum nedir ve nasıl uygulanmalıdır Kaynak okuma, kadavra ve maketler üzerinde hazırlanma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Kaynak okuma. Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Plastinasyonda derin dondurma teknikleri. Kaynak okuma, kadavra ve maket üzerinde hazırlanma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
10 Tespit etme ve fiksasyon teknikleri. Kaynak okuma, kadavra ve maket üzerinde hazırlanma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
11 Plastinasyonda rengin korunması. Kaynak okuma, kadavra ve maket üzerinde hazırlanma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
12 Madde enjeksiyonu nedir nasıl olmalıdır Kaynak okuma. kadavra ve maket üzerinde hazırlanma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
13 Madde yer değişimi ile su kaybı oluşturmanın teknik özellikleri. Kaynak okuma, kadavra ve maketler üzerinde hazırlanma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
14 Plastik madde impregnasyon teknikleri. Kaynak okuma, kadavra ve maket üzerinde hazırlanma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
15 Plastine edilmiş organlarda sertleştirme ve düzeltme nasıl olmalıdır. Kaynak okuma, kadavra ve maket üzerinde hazırlanma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak okuma. Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar