DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Antropometri ANA   504 1 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Özkan OĞUZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Antropometrik yöntemler ile ilgili temel bilgileri öğrenerek anatomik yapıların değerlendirmesini yapmak.
Dersin İçeriği
Antropometride genel bilgiler, antropometrik yöntemler, antropometrik uygulamalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Antropometrinin önemini açıklar.
2) Antropometride kullanılan araçları tanır.
3) Antropometride kullanılan referans noktalarını gösterir.
4) Antropometrik araçları kullanır.
5) Antropometrik ölçümleri uygular.
6) Antropometrik ölçümlerin analizini yapar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Anatomik kavramları ve anatomide çalışma alanlarını açıklar.
2
İnsan vücudunun normal makroskobik yapısını, oluşumların birbirleriyle olan komşuluklarını, damarlanmasını, innervasyonunu, lenfatik drenajını ve fonksiyonel ilişkilerini tanımlar
3
İnsan vücudundaki varyasyon ve anomalileri ayırt eder.
4
Yapıların yüzeyel anatomisini tanımlar.
X
5
İnsan sinir sisteminin yapı ve fonksiyonel ilişkilerini açıklar.
6
İnsan vücut yapısı bilgisini anatominin ilişkili olduğu diğer disiplinlerin temel bilgisi ile destekler.
X
7
Anatomi alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman, kadavra, modeller ve mikroskopik teknikler hakkında bilgi sahibi olur.
8
Anatomi bilgisini farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlama, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapma ve çözüm önerileri getirir.
X
9
Anatomi alanına ait blimsel araştırma planlama ve araştırmanın raporunu yazar.
10
Kadavranın makroskopik ve mikroskopik diseksiyonunu tekniğine uygun yapar.
11
Canlıda referans noktalarını, yüzeyel konturları, oluşumların, damar ve sinirlerin vücut duvarına projeksiyonlarını çizer.
X
12
Araştırma konusu ile ilgili ölçümleri ve hayvan deneylerini yapar.
X
13
Anatomi ve ilişkili alanlardaki çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
14
Anatomi ile ilgili bir konuda seminer sunar.
15
Anatomi ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip , öğrenmeyi yönlendirir.
16
Anatomi ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
17
Anatomi bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
18
Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
19
Kadavranın elde edilmesi, saklanması, kullanılması ve kullanım sonrası işlemlerinin yapılmasında etik ve yasal kuralları uygular.
20
Anatomi ile ilgili konularda strateji geliştirip elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Antropometri genel bilgileri Dersin kitaptan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
2 Antropometride kullanılan aletler Dersin kitaptan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Antropometrik ölçüm yöntemleri Dersin kitaptan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Referans noktalarının önemi Dersin kitaptan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Üst ekstremitede uzunluk ve çevre ölçümleri Dersin kitaptan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Baş-boyun ve gövde uzunluk ve çevre ölçümleri Dersin kitaptan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Alt ekstremite uzunluk ve çevre ölçümleri Dersin kitaptan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Derslerin kitaptan çalışılması Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Üst ekstremite çap ve deri kıvrımı kalınlığı ölçümleri Dersin kitaptan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Baş-Boyun, gövde ile ilgili çap ve deri kıvrımı kalınlığı ölçümleri Dersin kitaptan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Alt ekstremitede çap ve deri kıvrımı kalınlığı ölçümleri Dersin kitaptan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Antropometrik ölçüm hataları Dersin kitaptan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Vücut kompozisyonu ve antropometri Dersin kitaptan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Ödevlerin sunumu Dersin kitaptan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
15 Ödevlerin sunumu Dersin kitaptan okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Derslerin kitaptan çalışılması Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar