DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anatomide Morfometrik Yöntemler ANA   503 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Özkan OĞUZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Morfometrik yöntemleri kullanarak anatomik yapıların değerlendirmesini yapmak.
Dersin İçeriği
Morfometride genel bilgiler, morfometride temel analiz yöntemleri, morfometride geometrik uygulamalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Morfometrinin önemini açıklar.
2) Morfometrik araçları tanır ve kullanır.
3) Morfometrik referans noktalarını tanır ve gösterir.
4) Morfometride uzaklık ölçümlerini yapar.
5) Morfometride sınırları, alanları ve açıları tanımlar.
6) Morfometrik analiz yöntemlerini uygular.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Anatomik kavramları ve anatomide çalışma alanlarını açıklar.
X
2
İnsan vücudunun normal makroskobik yapısını, oluşumların birbirleriyle olan komşuluklarını, damarlanmasını, innervasyonunu, lenfatik drenajını ve fonksiyonel ilişkilerini tanımlar
X
3
İnsan vücudundaki varyasyon ve anomalileri ayırt eder.
X
4
Yapıların yüzeyel anatomisini tanımlar.
X
5
İnsan sinir sisteminin yapı ve fonksiyonel ilişkilerini açıklar.
6
İnsan vücut yapısı bilgisini anatominin ilişkili olduğu diğer disiplinlerin temel bilgisi ile destekler.
X
7
Anatomi alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman, kadavra, modeller ve mikroskopik teknikler hakkında bilgi sahibi olur.
X
8
Anatomi bilgisini farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlama, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapma ve çözüm önerileri getirir.
9
Anatomi alanına ait blimsel araştırma planlama ve araştırmanın raporunu yazar.
10
Kadavranın makroskopik ve mikroskopik diseksiyonunu tekniğine uygun yapar.
11
Canlıda referans noktalarını, yüzeyel konturları, oluşumların, damar ve sinirlerin vücut duvarına projeksiyonlarını çizer.
X
12
Araştırma konusu ile ilgili ölçümleri ve hayvan deneylerini yapar.
13
Anatomi ve ilişkili alanlardaki çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
14
Anatomi ile ilgili bir konuda seminer sunar.
15
Anatomi ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip , öğrenmeyi yönlendirir.
16
Anatomi ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
17
Anatomi bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
18
Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
19
Kadavranın elde edilmesi, saklanması, kullanılması ve kullanım sonrası işlemlerinin yapılmasında etik ve yasal kuralları uygular.
20
Anatomi ile ilgili konularda strateji geliştirip elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Morfometride genel bilgiler Dersin kitaptan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
2 Morfometrik aletler Dersin kitaptan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Referans noktalarının önemi Dersin kitaptan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Üst ekstremite referans noktaları ve uzaklıklar ile ilgili uygulamalar Dersin kitaptan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Üst ekstremite referans noktaları ve uzaklıklar ile ilgili uygulamalar Dersin kitaptan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Baş-boyun ve gövde referans noktaları ve uzaklıklar ile ilgili uygulamalar Dersin kitaptan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Alt ekstremite referans noktaları ve uzaklıklar ile ilgili uygulamalar Dersin kitaptan okunması, sunum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Dersin kitaptan okunması, sunumların çalışılması Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Morfometride oranlar Dersin kitaptan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Morfometride açılar Dersin kitaptan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Morfometride sınırlar ve alanlar Dersin kitaptan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Üst ekstremite morfometrisinde oranlar, açılar, sınırlar ve alanlarla ilgili uygulamalar Dersin kitaptan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Baş-boyun ve gövde morfometrisinde oranlar, açılar, sınırlar ve alanlarla ilgili uygulamalar Dersin kitaptan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Alt ekstremite morfometrisinde oranlar, açılar, sınırlar ve alanlarla ilgili uygulamalar Dersin kitaptan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Ödevlerin sunumu Ödev hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersin kitaptan okunması, power point sunumların çalışılması Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar