DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nörobiyoloji ANA   502 1 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Özkan OĞUZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sinir sistemi anatomisi ve işlevinin davranış nörobiyolojisi ile ilişkisinin kavranması.
Dersin İçeriği
Sinir sistemi genel bilgileri, sinir sistemi mikroskobik yapısı, sinir sistemi makroskobik yapısı, inen ve çıkan yollar, duyu organları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) M.S.S. nin makroskobik ve mikroskobik yapılarını tanımlar.
2) İnen ve çıkan yolları ve fonksiyonel rollerini açıklar.
3) Göz anatomisini ve fonksiyonlarını tanımlar.
4) Sinir sisteminin yapısı ve fonksiyonu arasındaki ilişkiyi açıklar.
5) Otonom sinir sisteminin yapısı ve fonksiyonu arasındaki ilişkiyi açıklar.
6) Motor entegrasyon sistemleri ve fonksiyonları arasındaki ilişkiyi açıklar.
7) Koku yollarını tanımlar ve eğitim materyalleri üzerinde gösterir.
8) Kulak anatomisini tanımlar ve fonksiyonlarını açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Anatomik kavramları ve anatomide çalışma alanlarını açıklar.
X
2
İnsan vücudunun normal makroskobik yapısını, oluşumların birbirleriyle olan komşuluklarını, damarlanmasını, innervasyonunu, lenfatik drenajını ve fonksiyonel ilişkilerini tanımlar
X
3
İnsan vücudundaki varyasyon ve anomalileri ayırt eder.
4
Yapıların yüzeyel anatomisini tanımlar.
5
İnsan sinir sisteminin yapı ve fonksiyonel ilişkilerini açıklar.
X
6
İnsan vücut yapısı bilgisini anatominin ilişkili olduğu diğer disiplinlerin temel bilgisi ile destekler.
X
7
Anatomi alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman, kadavra, modeller ve mikroskopik teknikler hakkında bilgi sahibi olur.
X
8
Anatomi bilgisini farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlama, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapma ve çözüm önerileri getirir.
9
Anatomi alanına ait blimsel araştırma planlama ve araştırmanın raporunu yazar.
10
Kadavranın makroskopik ve mikroskopik diseksiyonunu tekniğine uygun yapar.
11
Canlıda referans noktalarını, yüzeyel konturları, oluşumların, damar ve sinirlerin vücut duvarına projeksiyonlarını çizer.
12
Araştırma konusu ile ilgili ölçümleri ve hayvan deneylerini yapar.
13
Anatomi ve ilişkili alanlardaki çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
14
Anatomi ile ilgili bir konuda seminer sunar.
15
Anatomi ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip , öğrenmeyi yönlendirir.
X
16
Anatomi ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
X
17
Anatomi bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
18
Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
19
Kadavranın elde edilmesi, saklanması, kullanılması ve kullanım sonrası işlemlerinin yapılmasında etik ve yasal kuralları uygular.
X
20
Anatomi ile ilgili konularda strateji geliştirip elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sinir sisteminin yapısı ve çalışması Kitaptan dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
2 M.S.S.nin makroskobik ve radyolojik anatomisi. Kitaptan dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
3 M.S.S.i anatomisi ve embriyolojik gelişimine klinik açıdan yaklaşım. Kitaptan dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
4 MSS arter ve venlerinin anatomik ve klinik özellikleri. Kitaptan dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
5 İnen yolların anatomik ve fizyolojik mekanizmalarına klinik açıdan yaklaşım. Kitaptan dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Çıkan yolların anatomik ve fizyolojik mekanizmalarına klinik açıdan yaklaşım. Kitaptan dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Kranial sinirler ve lezyonlarına klinik yaklaşım. Kitaptan dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Kitaptan derslerin çalışılması Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Cerebellum iç yapısı ve fonksiyonel bağlantıları. Kitaptan dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Diencephalon ve cortex iç yapısı fonksiyonel bağlantılarının klinik özellikleri. Kitaptan dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Otonom sinir sistemi ve fonksiyonel bağlantıları. Kitaptan dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Retiküler sistemin fonksiyonel bağlantıları ve klinik özellikleri. Kitaptan dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Vestibüler sistem ve işitme yollarının fonksiyonel bağlantıları ve klinik özellikleri. Kitaptan dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Görme yolları ve klinik özellikleri. Kitaptan dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Koku yolları ile limbik sistem arasındaki fonksiyonel bağlantılar ve klinik özellikler. Kitaptan dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitaptan derslerin çalışılması Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar