DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Artistik Anatomi ANA   501 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Özkan OĞUZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Artistik desen ve artistik plastik ile insan vücudunun dış yapısına şekil ve estetik veren anatomik yapılar arasında doğru ilişkilendirme yapmak.
Dersin İçeriği
Vücudun yüzeysel kontur özellikleri, vücudun oransal özellikleri, artistik desen ve artistik plastikte kanonlar, artistik desen ve perspektifte anatomi, anatomik yapılar ve görünüşe etkileri, anatomik yapıları etkileyen estetik problemler ve görünüşe etkileri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anatomik yapıların artistik plastik ve artistik desen açısından önemini tanımlar.
2) Anatomik yapıların oransal ve yerleşim özelliklerini kavrayabilmeli ve tanımlar.
3) Anatomik yapıların kontur özelliklerini açıklar.
4) Kanon ve Persepektif in artistik anatomi açısından önemini tanımlar.
5) Anatomi de yer alan oluşumların özellikleri, artistik desendeki bir uygulamada iyi bir şekilde uygular.
6) Anatomi de yer alan oluşumların özellikleri, artistik plastikteki bir uygulamada uygular.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Anatomik kavramları ve anatomide çalışma alanlarını açıklar.
X
2
İnsan vücudunun normal makroskobik yapısını, oluşumların birbirleriyle olan komşuluklarını, damarlanmasını, innervasyonunu, lenfatik drenajını ve fonksiyonel ilişkilerini tanımlar
X
3
İnsan vücudundaki varyasyon ve anomalileri ayırt eder.
X
4
Yapıların yüzeyel anatomisini tanımlar.
X
5
İnsan sinir sisteminin yapı ve fonksiyonel ilişkilerini açıklar.
6
İnsan vücut yapısı bilgisini anatominin ilişkili olduğu diğer disiplinlerin temel bilgisi ile destekler.
X
7
Anatomi alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman, kadavra, modeller ve mikroskopik teknikler hakkında bilgi sahibi olur.
8
Anatomi bilgisini farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlama, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapma ve çözüm önerileri getirir.
9
Anatomi alanına ait blimsel araştırma planlama ve araştırmanın raporunu yazar.
10
Kadavranın makroskopik ve mikroskopik diseksiyonunu tekniğine uygun yapar.
11
Canlıda referans noktalarını, yüzeyel konturları, oluşumların, damar ve sinirlerin vücut duvarına projeksiyonlarını çizer.
X
12
Araştırma konusu ile ilgili ölçümleri ve hayvan deneylerini yapar.
13
Anatomi ve ilişkili alanlardaki çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
14
Anatomi ile ilgili bir konuda seminer sunar.
15
Anatomi ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip , öğrenmeyi yönlendirir.
16
Anatomi ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
17
Anatomi bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
18
Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
19
Kadavranın elde edilmesi, saklanması, kullanılması ve kullanım sonrası işlemlerinin yapılmasında etik ve yasal kuralları uygular.
20
Anatomi ile ilgili konularda strateji geliştirip elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Artistik anatomi genel terimleri. Ders kitabından dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Anatomik yapıda cinse, ırka ve yaşa göre görülen özellikler. Ders kitabından dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Artistik desende antropometri, kanon, altın oran ve persepektif. Ders kitabından dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Vücudun yüzeysel konturunu oluşturan anatomik yapıların özellikleri. Ders kitabından dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Baş-Boyun anatomik yapısına artistik anatomi açısından yaklaşım. Ders kitabından dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Deney / Laboratuvar
6 Artistik desen ve artistik plastikte, insan başı anatomik yapısı ve dikkat edilmesi gereken özellikler. Ders kitabından dersin okunması Ders kitabından dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Artistik desen ve artistik plastikte, duyu organları anatomik yapısı ve dikkat edilmesi gereken özellikler. Ders kitabından dersin okunması
8 Ara Sınav Ders kitabından dersin çalışılması Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Üst ekstremite anatomik yapısına artistik anatomi açısından yaklaşım. Ders kitabından dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Artistik desen ve artistik plastikte, üst ekstremite anatomik yapısı ve oransal özellikler. Ders kitabından dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Artistik desen ve artistik plastikte, üst ekstremite anatomik yapısında görülen estetik problemler ve dikkat edilmesi gereken özellikler. Ders kitabından dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Gövde anatomik yapısına artistik desen ve artistik plastik açısından yaklaşım. Ders kitabından dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Alt ekstremite anatomik yapısına artistik anatomi açısından yaklaşım. Ders kitabından dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Artistik desen ve artistik plastikte, alt ekstremite anatomik yapısı ve oransal özellikler. Ders kitabından dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 rtistik desen ve artistik plastikte, alt ekstremite anatomik yapısında görülen estetik problemler ve dikkat edilmesi gereken özellikler. Ders kitabından dersin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabından dersin çalışılması Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar