DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Enfeksiyonların Epidemiyolojisi MİK   507 1 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Toğrul NAĞIYEV
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Enfeksiyon hastalıklarına sebep olan mikroorganizmaların toplum içindeki hareketlerinin izlenmesinde kullanılan epidemiyolojik sürveyans yöntemleri hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Enfeksiyon hastalıklarının epidemiyolojisinde kullanılan temel kavramlar ve tanımları, epidemiyolojik veri kaynakları,epidemiyolojik ölçütler, surveyans programlarının hedefleri ve planlanmaları,temel sürveyans yöntemleri, Grup A, B,C ve D hastalıkları ve bildirim sistemleri ve enfeksiyona neden olan bakteri, virus ve mantarların surveyansında kullanılan fenotipik ve genotipik yöntemler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Enfeksiyon hastalıklarının epidemiyolojisinde kullanılan temel kavramları tanımlar
2) Surveyans programlarınıın hedeflerini ve surveyans yöntemlerini listeler
3) Temel sürveyans yöntemlerini açıklar
4) Sürveyans sistemi kapsamında bildirimi zorunlu enfeksiyonların kriterlerini listeler
5) Grup A, B, C ve D hastalıkları ve bildirim sistemlerini tanımlar
6) Surveyans çalışmalarında mikrobiyoloji laboratuvarının görevleri ve önemini açıklar
7) Enfeksiyona neden olan bakteri, virus ve mantarların surveyansında kullanılan fenotipik ve genotipik yöntemleri listeler
8) Salgınların surveyansında fenotipik ve genotipik yöntemleri karşılaştırır
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mikroorganizmaların morfolojik ve fizyolojik özelliklerini tanımlar.
X
2
Mikroorganizmaların genomik yapıları tanımlar.
X
3
Mikroorganizmaların virulans faktörlerini ve enfeksiyon oluşturma mekanizmaları açıklar.
X
4
Mikroorganizmalara karşı gelişen immun cevabı ve savunma mekanizmalarını tanımlar.
X
5
Mikroorganizmalara karşı etkili antimikrobiyal ajanları listeler.
6
Mikroorganizmaların antimikrobiyallere karşı direnç geliştirme mekanizmalarını açıklar.
7
Mikroorganizmaların tanımlanabilmeleri için gerekli mikrobiyolojik testleri listeler.
X
8
Mikroskobik inceleme için gerekli temel mikrobiyolojik boyama yöntemlerini ve biyokimyasal testleri uygular.
X
9
Mikroorganizmaları temel ve ileri moleküler tanı yöntemlerini kullanarak tespit eder.
X
10
Enfeksiyöz mikroorganizmaların laboratuvar tanısında kullanılan mikroskobi, kültür, serolojik tanı ve moleküler tanı prensiplerini listeler.
X
11
Klinik örneklerin alınmasından etken mikroorganizmanın tanımlanmasına kadar geçen süreçte kullanılan yöntemleri planlar ve uygular.
X
12
Mİkroorganizmaları klinik örneklerden üretmek ve tanımlamak amacıyla uygun kültür ortamlarını, boyama yöntemlerini, biyokimyasal testleri ve moleküler tanı yöntemlerini uygular.
X
13
Alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür. Yürütülen araştırma projeleri kapsamında verilen görevleri yapar.
X
14
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir.
X
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
X
16
Etkili iletişim kurar. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek düşüncelerini ve çözüm önerilerini sözlü ve görsel olarak aktarabilir.
X
17
Alanı ile ilgili araştırma çalışmalarının yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçların paylaşılması sırasında etik ilkelere uymayı gözetir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Enfeksiyon hastalıklarının epidemiyolojisinde kullanılan temel kavramlar ve tanımları Konuyla ilgili ders notlarının ve kaynakların okunması Anlatım
2 Enfeksiyon hastalıklarının epidemiyolojisinde kullanılan temel kavramlar ve tanımları Konuyla ilgili ders notlarının ve kaynakların okunması Anlatım
3 Epidemiyolojik veri kaynakları, Epidemiyolojik ölçütler, Surveyans programlarınıın hedefleri ve planlanmaları Konuyla ilgili ders notlarının ve kaynakların okunması Anlatım
Örnek Olay
4 Temel sürveyans yöntemleri Konuyla ilgili ders notlarının ve kaynakların okunması Anlatım
5 Temel sürveyans yöntemleri Konuyla ilgili ders notlarının ve kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Sürveyans sistemi kapsamında bildirimi zorunlu enfeksiyon hastalıklarının standart vaka tanımları, laboratuvar tanı kriterleri ve epidemiyolojik kriterler Konuyla ilgili ders notlarının ve kaynakların okunması Anlatım
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
7 Surveyans çalışmalarında mikrobiyoloji laboratuvarının görevleri ve önemi Konuyla ilgili ders notlarının ve kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Klasik sınav Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Grup A, B, C ve D hastalıkları ve bildirim sistemleri Konuyla ilgili ders notlarının ve kaynakların okunması Anlatım
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
10 Enfeksiyona neden olan bakteri, virus ve mantarların surveyansında kullanılan fenotipik yöntemler (Biyotiplendirme, Serotiplendirme, Bakteriyofaj tiplendirmesi, Bakteriyosin tiplendirmesi) Konuyla ilgili ders notlarının ve kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
11 Enfeksiyona neden olan bakteri, virus ve mantarların surveyansında kullanılan fenotipik yöntemler (Antibiyotiklere duyarlılık profili, Protein bazlı yöntemler) Konuyla ilgili ders notlarının ve kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
12 Enfeksiyona neden olan bakteri, virus ve mantarların surveyansında kullanılan genotipik yöntemler: Restriction fragment length polymorphism (RFLP), Ribozomal DNA RFLP analizi (ribotipleme), PCR bazlı ribotipleme, PFGE Konuyla ilgili ders notlarının ve kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
13 Enfeksiyona neden olan bakteri, virus ve mantarların surveyansında kullanılan genotipik yöntemler: PCR bazlı tipleme yöntemleri, AP-PCR, RAPD ve DAF tipleme yöntemleri, Tekrarlayan DNA dizilerine dayalı PCR (rep-PCR) tiplemesi Konuyla ilgili ders notlarının ve kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
14 Enfeksiyona neden olan bakteri, virus ve mantarların surveyansında kullanılan genotipik yöntemler: Amplified fragment length polymorphism (AFLP), Multilocus sequence typing (MLST), High-density DNA array ve DNA chips Konuyla ilgili ders notlarının ve kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
15 Salgınların surveyansında fenotipik ve genotipik yöntemlerin karşılaştırılması Konuyla ilgili ders notlarının ve kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Klasik sınav Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar