DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pratik Mikrobiyoloji MİK   503 1 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Toğrul NAĞIYEV
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikrobiyoloji laboratuvarında boyama, kültür, seroloji ve moleküler yöntemler kullanılarak mikroorganizmaların tanısı ve dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri hakkında temel bilgi kazandırmak
Dersin İçeriği
Dezenfeksiyon-strerilizasyon yöntemleri ve bunların etki mekanizmaları, mikrobiyoloijk boyama, kültür yöntemleri, serolojik ve moleküler testler ve test sonuçlarının değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mikrobiyoloji laboratuvarını etkin olarak kullanır.
2) Dezenfeksiyon ve sterilizasyonun temel prensiplerini açıklar.
3) Dezenfektanları ve uygulama yöntemlerini ifade eder.
4) Sterilizasyonda kulanılan cihazları tanır ve kullanır.
5) Mikrobiyolojide kullanılan boyama yöntemlerini uygular.
6) Mikrobiyolojide kullanılan besiyerlerini ve çözeltileri hazırlar.
7) Kültürleri değerlendirebilir.
8) Biyokimyasal testleri ve antibiyotik duyarlılık testlerinin uygular.
9) Mikrobiyolojik tanıda kullanılan serolojik testleri açıklar.
10) Mikrobiyolojide kullanılan moleküler testler ve PZR tiplerini açıklar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mikroorganizmaların morfolojik ve fizyolojik özelliklerini tanımlar.
X
2
Mikroorganizmaların genomik yapıları tanımlar.
X
3
Mikroorganizmaların virulans faktörlerini ve enfeksiyon oluşturma mekanizmaları açıklar.
X
4
Mikroorganizmalara karşı gelişen immun cevabı ve savunma mekanizmalarını tanımlar.
X
5
Mikroorganizmalara karşı etkili antimikrobiyal ajanları listeler.
X
6
Mikroorganizmaların antimikrobiyallere karşı direnç geliştirme mekanizmalarını açıklar.
X
7
Mikroorganizmaların tanımlanabilmeleri için gerekli mikrobiyolojik testleri listeler.
X
8
Mikroskobik inceleme için gerekli temel mikrobiyolojik boyama yöntemlerini ve biyokimyasal testleri uygular.
X
9
Mikroorganizmaları temel ve ileri moleküler tanı yöntemlerini kullanarak tespit eder.
X
10
Enfeksiyöz mikroorganizmaların laboratuvar tanısında kullanılan mikroskobi, kültür, serolojik tanı ve moleküler tanı prensiplerini listeler.
X
11
Klinik örneklerin alınmasından etken mikroorganizmanın tanımlanmasına kadar geçen süreçte kullanılan yöntemleri planlar ve uygular.
X
12
Mİkroorganizmaları klinik örneklerden üretmek ve tanımlamak amacıyla uygun kültür ortamlarını, boyama yöntemlerini, biyokimyasal testleri ve moleküler tanı yöntemlerini uygular.
X
13
Alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür. Yürütülen araştırma projeleri kapsamında verilen görevleri yapar.
X
14
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir.
X
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
X
16
Etkili iletişim kurar. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek düşüncelerini ve çözüm önerilerini sözlü ve görsel olarak aktarabilir.
X
17
Alanı ile ilgili araştırma çalışmalarının yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçların paylaşılması sırasında etik ilkelere uymayı gözetir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biositler, Dezenfeksiyon ve sterilizasyonun temel prensipleri Konu ile ilgili kaynak kitap ve ders notlarının okunması, makale tarama Anlatım
Gösteri
2 Dezenfektanlar ve etki mekanizmaları, Dezenfektan kombinasyonları, Sterilizasyon ve türleri Konu ile ilgili kaynak kitap ve ders notlarının okunması, makale tarama, Laboratuvar hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
3 Dezenfektanların etkinliklerinin ölçülmesi, Dezenfeksiyon ve enfeksiyon kontrolünde yeni yaklaşımlar, Alternatif dezenfeksiyon ve strerilizasyon yöntemleri Konu ile ilgili kaynak kitap ve ders notlarının okunması, makale tarama Anlatım
Gösteri
4 Mikrobiyolojide boyama yöntemleri Konu ile ilgili kaynak kitap ve ders notlarının okunması, makale tarama, Laboratuvar hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
5 Besiyerleri hazırlama, kimyasal çözelti hazırlama Konu ile ilgili kaynak kitap ve ders notlarının okunması, makale tarama, Laboratuvar hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
6 Kültür değerlendirme ve biyokimyasal testler Konu ile ilgili kaynak kitap ve ders notlarının okunması, makale tarama, Laboratuvar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
7 Antibiyotik duyarlılık testleri Konu ile ilgili kaynak kitap ve ders notlarının okunması, makale tarama, Laboratuvar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Klasik sınav Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Serolojik testler Konu ile ilgili kaynak kitap ve ders notlarının okunması, makale tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
10 ELISA, IFA, DFA Konu ile ilgili kaynak kitap ve ders notlarının okunması, makale tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
11 İmmunblot, İndirekt hemaglütinasyon Konu ile ilgili kaynak kitap ve ders notlarının okunması, makale tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
12 Moleküler testler ve PZR tipleri Konu ile ilgili kaynak kitap ve ders notlarının okunması, makale tarama, Laboratuvar hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
13 SDS PAGE Konu ile ilgili kaynak kitap ve ders notlarının okunması, makale tarama Anlatım
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
14 PFGE, AFLP Konu ile ilgili kaynak kitap ve ders notlarının okunması, makale tarama Anlatım
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
15 MIRU VNTR ve spoligotipleme Konu ile ilgili kaynak kitap ve ders notlarının okunması, makale tarama Anlatım
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Klasik sınav Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar