DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Adli Tıp Uygulamaları ABL   571 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Necmi ÇEKİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Klinik adli tıp uygulamalarını, olguların nasıl değerlendirildiği ve rapor edildiğini öğrenmesini sağlamak.
Dersin İçeriği
Adli olgu kavramı, bu olgularla ilgili Ulusal ve Uluslararası sözleşmeler, tıbbi belgeler, adli olguların muayenesi, değerlendirilmesi, raporlarda kullanılan kavramlar ve raporların düzenlenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Şiddet nedenlerini, Çocuk hakları sözleşmesi ve kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesini bilir.
2) Adli olgu kavramı, adli olgularda iş akışını, ihbar yükümlülüğü ve meslek sırrı kavramını bilir.
3) Adli raporlarda yer alan TCK 86. ve 87. maddelerde yer alan zarar kavramlarını belirten kavramların anlamını bilir.
4) Cinsel istismar olgularının değerlendirme sürecini bilir.
5) Çocuklarda cezai ve hukuki sorumluluk ile ilgili düzenlemeleri bilir.
6) Yaş tayininde kullanılan yöntemleri bilir.
7) Malpraktis kavramı ve ilgili yasal düzenlemeleri bilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasın
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Şiddet; Tanımı, nedenleri,sonuçları Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Aile içi şiddet; kadına, çocuğa, yaşlıya, engelliye yönelik şiddet. Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Çocuk hakları sözleşmesi, kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi, Pekin deklarasyonu, İstanbul Sözleşmesi,, Nefret suçu; LGBT, mülteci vb Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Adli olgu kavramı, iş akışı, ihbar yükümlülüğü, meslek sırrı. Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Uluslararası Tıbbi belgeler; Biyotıp sözleşmesi, Tokyo Bildirgesi, Cenevre Bildirgesi, Hasta ve Hekim haklarıyla ilgili. Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Adli rapor düzenlenmesi Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 TCK 86. ve 87. maddeleri Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sözlü Sınav
9 Cinsel istismar/saldırı Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Cinsel istismar ve saldırı Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Çocuk gelişimi ve Ergenlik Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Cezai sorumluluk Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Hukuki sorumluluk Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Yaş tayini Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Hekim sorumluluğu Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar