DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnsan ve Hayvanlarda Myiasis ABL   565 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Armağan Erdem ÜTÜK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; adli bilimler alanından mezun olan öğrencilerin, insan ve hayvanlarda myiasis'e neden olan diptera türlerinin erişkin ve larvalarının sınıflandırmadaki yerini, morfolojik özellikleri, tür ayrımları ve adli vakalarla olan ilişkilerini anlayabilmeleri için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, insan ve hayvanlarda myiasis'e neden olan diptera türlerinin taksonomisi, morfolojik ve biyolojik özellikleri, myiasis'in klinik semptomları, tanı, tedavi ve kontrolü ile adli vakalarla olan ilişkileri konularını kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler artropodların morfolojik özelliklerini öğrenir.
2) Öğrenciler diptera grubundaki artropodların detaylı morfolojik özelliklerini öğrenir.
3) Öğrenciler insan ve hayvanlarda parazitlenen arthropodların biyolojik özelliklerini öğrenir.
4) Öğrenciler myiasis'e neden olan diptera türlerinin biyolojik özelliklerini öğrenir.
5) Öğrenciler myiasis sineklerinin tür tanısını öğrenir.
6) Öğrenciler myiasis larvalarının tür tanısını öğrenir.
7) Öğrenciler myiasis'in tanı tedavi ve kontrol yöntemlerini öğrenir.
8) Öğrenciler adli vakaların çözümünde myiasis etkenlerinden nasıl yararlanıldığını öğrenir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasın
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Arthropodların dış yapıları Ders notu, Slayt gösterimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Arthropodların iç yapıları Ders notu, Slayt gösterimi Soru-Cevap
Tartışma
3 Artropodlar ile konakları arasındaki ilişkiler Ders notu, Slayt gösterimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Artropodların konakları üzerine etkileri Ders notu, Slayt gösterimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Sistematik Ders notu, Slayt gösterimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Arthropodların toplanması Ders notu, Slayt gösterimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Arthropodlardan kalıcı preparat hazırlama ve muhafaza yöntemleri Ders notu, Slayt gösterimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sözlü sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
9 Diptea takımının morfolojik ve biyolojik özellikleri Ders notu, Slayt gösterimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Myiais'in tanımı, etiyolojisi, kliniği, tedavisi, korunma ve kontrol yöntemleri Ders notu, Slayt gösterimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Medikal ve Veteriner öneme sahip erişkin dipteraların morfolojik ayrımı Ders notu, Slayt gösterimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 İnsan ve hayvanlarda myiasis'e neden olan diptera larvalarının morfolojik ayrımı Ders notu, Slayt gösterimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 İnsan ve hayvanlarda myiasis'e neden olan diptera erişkin ve larvalarının moleküler ayrımı Ders notu, Slayt gösterimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Adli soruşturmalar ile myiasis etkenlerinin ilişkisi Ders notu, Slayt gösterimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Adli soruşturmalar ile myiasis etkenlerinin ilişkisi Ders notu, Slayt gösterimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar