DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikofarmakoloji II ABL   559 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Hacer Sinem BÜYÜKNACAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste, santral sinir sistemindeki (SSS), hastalıkları, bu hastalıklarda kullanılan ilaçları ve etki mekanizmaları ilgili güncel bilgilerin öğrenilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Bu ders, hipnosedatif ilaçlar, Antidepresan ve antimanik ilaçlar, Antipsikotik ilaçlar, anksiyolitik ve antiepileptik ilaç grupları hakkında genel bilgi ile etki mekanizmaları ve bu ilaçların klinik farmakolojisi hakkında bilgiler içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çeşitli psikolojik bozuklukların altında yatan nedenleri bilir.
2) Santral Sinir Sisteminin hastalıklarını bilir.
3) Çeşitli psikolojik bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını bilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasın
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikofarmakolojinin Temek İlkeleri, Sinir Sistemi Yapısı ve İşlevleri, Nöroanatomi ve Nörofizyoloji, Nörotransmitterler ve Hormonlar Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Hipnosedatif İlaçlar- Benzodiazepinler Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Hipnosedatif İlaçlar- Barbitüratlar ve diğerleri Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Alkoller Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Psikoz ve şizofreni, Nöroleptik ilaçlar Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Depresyonun Farmakolojik Tedavisi - Antidepresanlar Etki Mekanizmaları ve Yan Etkileri Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Bipolar Bozukluğun Farmakolojik Tedavisi, duygu Durum Düzenleyiciler, Antimanik İlaçlar Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Antiepileptik İlaçlar Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Opioid Analjezikler Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 İlaç Suistimali ve İlaç Bağımlılığı Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Non-Steoridal Antiinflamatuar İlaçlar Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Santral Sinir Sistemi Stimulanları Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Parkinson Hastalığının ve diğer Hareket Bozukluklarının Tedavisinde kullanılan İlaçlar Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Dersin Genel Değerlendirilmesi Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar