DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikofarmakoloji I ABL   558 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Hacer Sinem BÜYÜKNACAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste, santral sinir sisteminin (SSS) temel ilkeleri, hastalıkları, bu hastalıklarda kullanılan ilaçları ve etki mekanizmaları ilgili güncel bilgilerin öğrenilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Santral sinir sistemi farmakolojinin temelleri,nöronların yapısı,işlevi, nöromedyatörler, ilaçlar ve sinaptik aşırım hakkında genel bilgiler, nörotransmiteler, genel anestezikler ve farmakolojik yönü, lokal anestezikler, nöromüsküler bloke edici ilaçlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Santral Sinir Sistemi Farmakolojisinin temel ilkelerini hakkında bilgi sahibi olur.
2) Çeşitli psikolojik bozuklukların altında yatan nedenleri bilir.
3) Santral Sinir Sisteminin hastalıklarını bilir.
4) Çeşitli psikolojik bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını bilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasın
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Santral Sinir Sistemi (SSS) Farmakolojisinin Temelleri Nöronların yapısı, işlevi Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Nöromedyatörler, İlaçlar ve Sinaptik aşırım Hakkında genel bilgiler Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Sinyal Dönüştürülmesi ve Kimyasal Açıdan Sinir sistemi Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Psikofarmakolojik İlaç Etkisinin Hedefleri olarak taşıyıcılar ve G protein kenetli reseptörler Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Psikofarmakolojik İlaç Etki Hedefleri olarak İyon kanalları ve enzimler Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Psikofarmakolojide Beyin Devrelerinden Semptomlar Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Nörotransmisyon Sistemlerin Sinir sisteminde fizyolojik görevleri ve Santral Sinir sistemi hastalıkları ile ilişkisi Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav yazılı sınav
9 Nöroplastisite, nörogenezis, nörotrofik faktörler ve psikofarmakolojideki önemi Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Psikiyatrik Genetik Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Anestezide kullanılan bazı İlaçlar-Genel Anestezi Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Anestezide kullanılan bazı İlaçlar-Lokal Anestezi Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Nöromüsküler Bloke Edici İlaçlar ve Botulinum Toksini Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Psikofarmakolojide Çalışmalarında kullanılan bazı deneysel hayvan modelleri ve testler Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Dersin Genel Değerlendirilmesi Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar