DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Spektroskopik Tekniklerle Organik Molekülellerin Tanımlanması ABL   557 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Elife Sultan GİRAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Moleküler spektroskopik yöntemlerle organik moleküllerin yapısınının aydınlatılmasının öğretilmesi
Dersin İçeriği
IR, 13C NMR, 1H NMR ve Kütle Spektroskopisi yöntemleri ile organik moleküllerin incelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) spektroskopi tekniği kullanılarak organik bileşiklerin yapılarının nasıl aydınlatılacağını kavrar
2) kütle spektroskopisini uygulamalar
3) kütle spektroskopisi ile molekül yapısını belirler
4) NMR ile yapı aydınlatmasını öğrenir
5) IR ile yapı aydınlatmasını öğrenir
6) MS yönteminin NMR ve IR ile yapı aydınlatmadaki katkısını açıklar
7) KOmbine soruların çözümünü kavrar
8) MS yardımıyla bilinmeyen moleküllerin formülünü belirler
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasın
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Spektroskopi ve Moleküler spektroskopi nedir ders kitaplardan çalışma Anlatım
2 Kütle spektroskopik yöntemi ile yapı nasıl belirlenir ders kitaplardan çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Kütle spektroskopik yöntemi ile yapı belirlenmesi üzerine örnekler ders kitaplardan çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Kütle spektroskopik yöntemi ile yapı belirlenmesi üzerine örnekler ders kitaplardan çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 NMR spektroskopik yöntemi ile yapı nasıl belirlenir ders kitaplardan çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 NMR yöntemi ile yapı belirlenmesi üzerine örnekler ders kitaplardan çalışma
7 Kütle spektroskopik yöntemi ve NMR lspektroskopik yöntemi ile yapı belirlenmesi üzerine örnekler ders kitaplardan çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav ders kitaplardan çalışma Yazılı Sınav
9 Kütle spektroskopik yöntemi ve NMR spektroskopik yöntemi ile yapı belirlenmesi üzerine örnekler ders kitaplardan çalışma Grup Çalışması
10 Kütle spektroskopik yöntemi ve NMR lspektroskopik yöntemi ile yapı belirlenmesi üzerine örnekler ders kitaplardan çalışma Grup Çalışması
11 IR yöntemi ile yapı belirlenmesi üzerine örnekler ders kitaplardan çalışma Grup Çalışması
12 Her üç yöntemi kullanarak moleküler yapı tanımlanması ders kitaplardan çalışma Problem Çözme
13 Her üç yöntemi kullanarak moleküler yapı tanımlanması ders kitaplardan çalışma Problem Çözme
14 Her üç yöntemi kullanarak moleküler yapı tanımlanması ders kitaplardan çalışma Problem Çözme
15 Her üç yöntemi kullanarak moleküler yapı tanımlanması ders kitaplardan çalışma Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitaplardan çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar