DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kromotografik Tekniklerle Teknikler ve Adli Uygulamaları ABL   556 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Arif HASANOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı analitik kimya açısından önemli karmaşık denge problemlerini çözme becerisini kazandırmak, analitik kimyada yararlı olan ileri teknikleri sunmaktır
Dersin İçeriği
Bu derste karmaşık kimyasal denge, çözelti hazırlama, numune alma teknikleri ve analitik yöntemler anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kromatografide temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olur
2) Çözelti hazırlama, numune alma tekniklerini kavrar
3) Karmaşık kimyasal denge ve analitik yöntemler hakkında bilgi sahibi olur
4) Kromatografinin çeşitleri ve uygulamalarını kavrar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasın
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Düzlemsel kromatografi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kağıt kromatografisi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 İnce tabaka kromatografisi (TLC) Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
4 Kolon kromatografisi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
5 Gaz kromatografisi (GC) Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Süperkritik akışkan kromatografisi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test) Sözlü SınavÖdev Yazılı Sınav
9 Adsorpsiyon kromatografisi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
10 Dağılma kromatografisi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
11 İyon değiştirme kromatografisi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
12 Jel filtrasyon (Moleküler eleme) kromatografisi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
13 İyon çifti kromatografisi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
14 Afinite kromatografisi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
15 Adli uygulamalar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test) Sözlü SınavÖdev Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar