DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Otonomik İlaçlar ABL   548 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Ata SEÇİLMİŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Otonom sinir sitemi anatomisi, otonom sinir sistemi fizyolojisi , otonom sinir sistemini etkileyen ilaçların farmakokinetik özellikleri ve otonom sinir sistemini etkileyen ilaçların farmakodinamik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
Otonom sinir sitemi anatomisi, otonom sinir sistemi fizyolojisi , otonom sinir sistemini etkileyen ilaçların farmakokinetik özellikleri ve otonom sinir sistemini etkileyen ilaçların farmakodinamik özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Otonom sinir sisteminin anatomik ve fizyolojik önemini kavrar
2) Otonom sinir sistemi nörotransmiterlerinin biyolojik fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olur
3) Otonom sinir sistemini etkileyen ilaçların farmakokinetiği hakkında bilgi sahibi olur.
4) Otonom sinir sistemini etkileyen ilaçların farmakodinamiği hakkında bilgi sahibi olur.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasın
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Otonom sinir sistemi, nörotransmitterleri ve ilaçları hakkında temel bilgiler Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
2 Otonom sinir sistemi, nörotransmitterleri ve ilaçları hakkında temel bilgiler Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
3 Parasempatomimetik İlaçlar, Antikoliesteraz İlaçlar Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
4 Parasempatomimetik İlaçlar, Antikoliesteraz İlaçlar Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
5 Parasempatomimetik İlaçlar, Antikolinesteraz İlaçlar Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
6 Katekolaminler, Katekol Yapısında Olmayan Sempatomimetik Aminler Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
7 Katekolaminler, Katekol Yapısında Olmayan Sempatomimetik Aminler Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Farmakoloji Ders Kitapları
9 Sempatolitik İlaçlar, Alfa Adrenerjik Reseptör Blöokörleri Farmakoloji Ders Kitapları
10 Sempatolitik İlaçlar, Alfa Adrenerjik Reseptör Blöokörleri Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
11 Sempatolitik İlaçlar, Beta Adrenerjik Reseptör Blöokörleri Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
12 Sempatolitik İlaçlar, Adrenerjik Nöron Blöokörleri Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
13 Nikotin ve Diğer Gangliyon Stimüle Edici İlaçlar Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
14 Gangliyon Bloke Edici İlaçlar Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
15 Finale Hazırlık Farmakoloji Ders Kitapları Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Farmakoloji Ders Kitapları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar