DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anadolu'da Prehistorik ve Historik Dönemlerde Sosyal Kültürel Yasam ABL   546 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Kazım Serdar GİRGİNER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir konunun araştırılmasını öğretmek
Dersin İçeriği
Bir konunun bilimsel yöntemlerle araştırılması ve sunulması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anadolu'nun tarih öncesi dönemlerini ayırt eder.
2) Anadolu'nun tarihi çağlarını tanımlar.
3) Prehistorik dönem insanlarının sosyo-kültürel yaşamlarını açıklar
4) Tarihi çağlarda Anadolu sosyo-kültürel yaşamını değerlendirir
5) Tarih öncesi çağ insanlarını tanır
6) İnsanların günümüze bıraktığı her türlü maddi kültür kalıntısını yorumlar
7) İnsan-yerleşim ilişkisini yorumlar
8) Bu dönemlerde insan yaşamını değerlendirir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasın
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Neolitik dönemde insan ve yerleşim Literatür taraması I Soru-Cevap
Tartışma
2 Neolitik dönemde insan davranışı Literatür taraması II Soru-Cevap
Tartışma
3 Kalkolitik dönemde insan ve yerleşim Makale-kitap okuma I Soru-Cevap
Tartışma
4 Kalkolitik dönemde insan faaliyetleri Makale-kitap okuma II Soru-Cevap
Tartışma
5 Eski Tunç çağında insan ve etkinlikleri Makale-kitap okuma III Soru-Cevap
Tartışma
6 Eski Tunç çağında insan ve yerleşim sunum hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
7 Anadolu'da yazı ve insan makale-kitap okuma Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Değerlendirme Sözlü Sınav
Ödev
9 Orta Tunç Çağında insan litaratür taraması I Soru-Cevap
Tartışma
10 İlk Devlet: Hititler literatür taraması II Soru-Cevap
Tartışma
11 Hititlerde insan ve davranışları literatür taraması III Soru-Cevap
Tartışma
12 Hitit insanı ve sosyo-kültürel yaşamı ödev hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
13 Hitit-Anadolu ilişkileri ödev değerlendirme Soru-Cevap
Tartışma
14 Hitit-Mezopotamya ilişkileri makale-kitap tartışma Soru-Cevap
Tartışma
15 Hititlerin yıkılması ve Anadolu Son değerlendirmeler Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar