DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kriminoloji Biliminde Ses Analizi ABL   540 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuri EMRAHOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
adli kanıtlar için hertürlü kayıt cihazından alınan sesin kayıtlarının analizi
Dersin İçeriği
analog yada digital kayıtlardan sesin içerğini ve yapısını bozmadan kanıt elde etmek, ses ve görüntü kayıtı yapan her türlü kayıtcihazından ses analizi yapmak, orjinal olmayan seskayıtlarını ortaya çıkarmak, görüntü ve ses senkrinasyonunu belirlemek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) sesin tanımı
2) ses kayıtı cihazları
3) ortam kayıtları
4) analog ve digital seskayıtları
5) ses ve görüntü uyumu
6) orjinal sesin tanımlanması
7) ekleme yapılan ses kayıtları
8) şahıslara ait ses tınısını tanımak
9) konuşma çözümleme metin haline getirme
10) Ses İyileştirme
11) analog ve digital seskayıtları
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasın
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Adli Ses Analizi ve İncelemesi Nedir örnek olay, araştırma inceleme
2 ses kayıt cilhazları örnek olay, araştırma inceleme
3 analog ve digital ses kayıtları örnek olay, araştırma inceleme
4 ses kayıtları çözümleme örnek olay, araştırma inceleme
5 kurgu ve montaj çözümleme örnek olay, araştırma inceleme
6 ses kayıtı iyileştirmesi örnek olay, araştırma inceleme
7 ses frekansları karşılaştırması örnek olay, araştırma inceleme
8 Ara Sınav yazılı
9 bilgisayar kayıtlarında ses örnek olay, araştırma inceleme
10 ses analiz programları örnek olay, araştırma inceleme
11 ses maniplasyonu çözümleme örnek olay, araştırma inceleme
12 bilgisayarda ses farklılıklarını ortaya çıkarma örnek olay, araştırma inceleme
13 karıştırılmış ses kayıtlarını ayıklama örnek olay, araştırma inceleme
14 örnek analiz örnek olay, araştırma inceleme
15 uygulama örnek olay, araştırma inceleme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar