DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kriminoloji Biliminde Bilgisayar Kullanımı ABL   538 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuri EMRAHOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgisayar kriminolojisi, bilgisayarları kullanarak hangi tür suçların işlendiğini ve bu suçların kanıtlarını nasıl durduracağınızı ya da bu yolla bulacağınızı incelemektir.
Dersin İçeriği
bilgisayarın tanımı, parçaları, kullanım alanları, bilgisayarda olay yeri inceleme, bilgisayada kurulu kriminal programlar, suç analizi, akıllı telefonlarda suç izi arama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) bilgisayarı ve parçalarını öğrenmek
2) olay yeri analiz programlarını öğrenmek
3) disk analizi yapmak
4) disk üzerinde suç unsusru kayıtları bulmak
5) e-mail vebenzeri ile bulaşan casus programları öğrenmek
6) akıllı telefonlarda suçları öğrenmek
7) akıllı telefonlardan bulaşan zararlı programlar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasın
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 bilgisayar nedir örnek olay, araştırma inceleme
2 bilgisayarın parçaları örnek olay, araştırma inceleme
3 işletim sistemleri örnek olay, araştırma inceleme
4 işletim sstemleri ve kriminal programlar örnek olay, araştırma inceleme
5 disklerde suç unsuru aramak örnek olay, araştırma inceleme
6 disk recovery örnek olay, araştırma inceleme
7 disk üzerinde silinen suç unsurlarının tespiti örnek olay, araştırma inceleme
8 Ara Sınav yazılı
9 internet suçları örnek olay, araştırma inceleme
10 internetten gelen gizli yazılımlar örnek olay, araştırma inceleme
11 internet ortamında bilgisayar takibi örnek olay, araştırma inceleme
12 bilgisayarların ortak bağlantı noktaları örnek olay, araştırma inceleme
13 akıllı telefonlar örnek olay, araştırma inceleme
14 akıllı telefon işletim sistemleri örnek olay, araştırma inceleme
15 akıllı telefonlarla işlenen suçlar örnek olay, araştırma inceleme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar