DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kriminolojide Bilim ve Medya ABL   537 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuri EMRAHOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
medyanın olay yerincelemede etki ve rolünün etkisi
Dersin İçeriği
medya nedir, olay yeri incelemede medyanın gücü, suç unsurlarının azalmasında medyanın rolü, mobs kameraların olay yeri incelemesindeki rolü

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) medya nedir
2) medyanın suç önlemedeki etkisini öğrenemek
3) suçlu yakalamada medyanın etkisi
4) mobse kameralarının suç önlemede etkisi
5) gazetelerde suçlu aramayı öğrenme
6) ulusal ve yerel TV lerde suçlu yakalamnın rolü
7) TV lerde yapılan halk kalılımlı programların kriminal etkisi
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasın
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 medya nedir örnek olay, araştırma inceleme
2 yazılı ve görsel medyada iletişim örnek olay, araştırma inceleme
3 yazılı medyada suçlu takibi örnek olay, araştırma inceleme
4 arşivlerin olay çözümündeki rolü örnek olay, araştırma inceleme
5 aydınlanmamış olayların medyada takibi örnek olay, araştırma inceleme
6 Görsel medyanın kriminal çözümünde etkisi örnek olay, araştırma inceleme
7 görsel medyada halk katılımlı programların analizi örnek olay, araştırma inceleme
8 Ara Sınav yazılı
9 internet medyası nedir örnek olay, araştırma inceleme
10 internet medyasında suçlu takibi örnek olay, araştırma inceleme
11 portalların takibi örnek olay, araştırma inceleme
12 en çok ulaşılan sitelerde suçlu aramak örnek olay, araştırma inceleme
13 akıllı telefonlarda suçlu takibi örnek olay, araştırma inceleme
14 telefon kayıtlarının medya ve internette paylaşılmasının rolü örnek olay, araştırma inceleme
15 Mobse ve diğer kayıtların incelenmesi örnek olay, araştırma inceleme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar