DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adli Fizik II (AdliTıpta Fizik Uygulamaları) ABL   534 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Işıl ÖCAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Adli bilimlerde adli verilerin toplanması ve değerlendirilmesinde geçerli fizik kanunlarını ve kurallarını öğretmek ve gerektiği zaman bu kuralların uygulanabilirliği konusunda bilinç kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Adli Bilimler ve Kurumlar, Fiziksel Deliller-2,Adli Bilimlerde Fiziksel Delillerin İncelenmesi,Olay Yeri İncelemelerinde Delillerin toplanmasında Fiziksel Yöntemler,Kriminalistik ve kriminalistik olayların fiziksel olarak Sınıflandırılması,Çarpışmalar (Esnek ve Esnek olmayan),Serbest Atış, Eğik atış, Balistik ve Ateşli Silahlar (Atış hızı, Mesafe vb),Grafoloji ve Sahtecilik (Adli Belgeler ve Sınıflandırılması),Yazı-imza-çek-senet-para Sahteciliği, Kağıt, kalem, mürekkep ve yazıcılar,Adli Belge Sahteciliğinde kullanılan Cihazlar ve Özellikleri,Görüntüleme Yöntemleri (Kameralar, Video Spectral Comparator (VSC), mikroskoplar vb), Spektroskopik yöntemler (Raman spektroskopi (RS), Mikro raman spektroskopi, infrared attenuated total reflectance (IR-ATR), Raman ve surface enhanced resonance Raman spektroskopi (SERRS), ince tabaka kromatografi (TLC) ve kapiller elektroforez(CE))

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Adli Bilimler ve Kurumlar ve Fiziksel Delilleri öğrenmeli
2) Adli Bilimlerde Fiziksel Delillerin İncelenmesinde kullanılan cihazları öğrenmeli
3) Olay Yeri İncelemelerinde Delillerin toplanmasında Fiziksel Yöntemleri bilmeli
4) Kriminalistik ve Olayların Sınıflandırılmasını bilmeli
5) Çarpışmalar (Esnek ve Esnek olmayan) neler olduğunu kavrayabilmeli
6) Serbest Atış ve Eğik Atış Fizik kurallarını öğrenmeli,
7) Balistik ve Ateşli Silahlar (Atış hızı, Mesafe vb)
8) Grafoloji ve sahtecilik kavramında Adli Belgeleri ve Sınıflandırılmayı bilmeli
9) Yazı-imza-çek-senet-para Sahteciliğinde kullanılan,kağıt, kalem, mürekkep ve yazıcıları öğrenmeli
10) Adli Belge Sahteciliğinde kullanılan Cihazlar ve Özellikleri
11) Görüntüleme Yöntemlerini (Kameralar, Video Spectral Comparator (VSC), mikroskoplar vb) bilmeli
12) Spektroskopik yöntemler (Raman spektroskopi (RS), Mikro raman spektroskopi (MS) Infrared attenuated total reflectance (IR-ATR), Raman ve surface enhanced resonance Raman spektroskopi (SERRS), İnce tabaka kromatografi (TLC) Kapiller elektroforez(CE)) ne
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasın
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Adli Bilimler ve Kurumlar, Fiziksel Deliller-2 Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
2 Adli Bilimlerde Fiziksel Delillerin İncelenmesi Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
3 Olay Yeri İncelemelerinde Delillerin toplanmasında Fiziksel Yöntemler Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
4 Kriminalistik ve kriminalistik olayların fiziksel olarak Sınıflandırılması Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
5 Çarpışmalar (Esnek ve Esnek olmayan) Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
6 Serbest Atış, Eğik atış, Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
7 Balistik ve Ateşli Silahlar (Atış hızı, Mesafe vb) Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Grafoloji ve Sahtecilik (Adli Belgeler ve Sınıflandırılması) Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
10 Yazı-imza-çek-senet ve para Sahteciliği Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
11 Kağıt, kalem, mürekkep ve yazıcılar Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
12 Adli Belge Sahteciliğinde kullanılan Cihazlar ve Özellikleri Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
13 Görüntüleme Yöntemleri (Kameralar, Video Spectral Comparator (VSC), mikroskoplar vb) Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
14 Spektroskopik yöntemler (Raman spektroskopi (RS), Mikro raman spektroskopi, infrared attenuated total reflectance (IR-ATR), Raman ve surface enhanced resonance Raman spektroskopi (SERRS), ince tabaka kromatografi (TLC) ve kapiller elektroforez(CE)) Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
15 Spektroskopik yöntemler (Raman spektroskopi (RS), Mikro raman spektroskopi, infrared attenuated total reflectance (IR-ATR), Raman ve surface enhanced resonance Raman spektroskopi (SERRS), ince tabaka kromatografi (TLC) ve kapiller elektroforez(CE)) Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar