DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adli Psikotravmatoloji ABL   529 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Sunay FIRAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mesleki çalışmaları sırasında karşılarına çıkabilecek kişilerarası şiddet ve bunun sonucunda gelişen ruhsal travma konusundaki farkındalıklarının ve mağdura yaklaşım konusunda bilgi donanımlarının artması
Dersin İçeriği
Incresing the knowladge and awareness of students; who work in the field and possibly encounter with the related subject throught their proffessional work; for interpersonal violence and trauma as its

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
2) Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Sosyal Bilimler alanı
3) Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
4) Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasın
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kişilerarası şiddetin türleri, tanımları, yaygınlığı, nedenleri Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Ruhsal travmanın tanımı, tarihçesi, yaygınlığı, travmaya gösterilen reaksiyonlar Konuya ilişkin kaynakların okunması
3 Travma sonrası ruhsal sorunların ortaya çıkmasında etkili faktörler, risk faktörleri Konuya ilişkin kaynakların okunması
4 Travma sonrası oluşan ruhsal sorunlar: Spesifik sorunlar; Akut stres bozukluğu, Travma sonrası stres bozukluğu Konuya ilişkin kaynakların okunması
5 Travma ile ilişkili sorunlar; Dissosiyatif bozukluklar, borderline kişilik bozukluğu Konuya ilişkin kaynakların okunması
6 Travma sonrası oluşan genel ruhsal sorunlar, Travma sonrası oluşan sosyal sorunlar Konuya ilişkin kaynakların okunması
7 Kendini yaralama davranışı Konuya ilişkin kaynakların okunması
8 Ara Sınav Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav
9 Yeniden mağduriyet Konuya ilişkin kaynakların okunması
10 Cinsel istismar mağduru çocukta istismara ilişkin sinyaller Konuya ilişkin kaynakların okunması
11 Cinsel istismar mağduru çocukla görüşme teknikleri Konuya ilişkin kaynakların okunması
12 Cinsel istismara yönelik çocuğun eğitimi Konuya ilişkin kaynakların okunması
13 Yetişkin cinsel saldırı mağduruyla görüşme teknikleri, debriefing Konuya ilişkin kaynakların okunması
14 Kişilerarası şiddete yönelik önleme çalışmaları Konuya ilişkin kaynakların okunması
15 Genel değerlendirme Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar