DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adli Bilimlerde Semen Analizi ABL   514 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe SERİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye kalıtım, moleküler genetik ve moleküler biyolojinin temel özelliklerini ve önemini ve adli bilimlerle olan ilgisini tartışabilme yeteneği kazandırmak.
Dersin İçeriği
Mendel ve kompleks genetik kalıtım modelleri ve gen mutasyonu. Nükleer ve mitokondriyal DNA. DNA kopyalama. Transkripsiyon. Genetik Kod ve Çeviri. Gen ifadesinin indüksiyonu ve baskısı. DNA İzolasyonu, arıtma ve analiz, gen klonlama, PCR, STR, SNP, dizileme, elektroforez. Biyolojik kanıtların geri kazanımı. Laboratuvar anti-kontaminasyon prosedürleri. DNA sonuçlarının yorumlanması ve raporlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Seminal sıvının temel özellikleri hakkında uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olur
2) Seminal sıvı ve lekelerinin adli olaylardaki önemini kavrar
3) Seminal sıvı ve lekeye uygulanması gereken yaklaşım basamaklarını bilir ve uygular
4) Semen infertilitesinin adli semen identifikasyonuna etkisini kavrar
5) Edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
6) İlgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
7) Elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır
8) Karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasın
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve tarihçe bireysel çalışma, konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Üreme fizyolojisi bireysel çalışma, konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Spermatogenez ve oogenez bireysel çalışma, konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Fertilizasyon ve embriyogenez bireysel çalışma, konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Semen biyokimyası bireysel çalışma, konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 WHO Kruger kriterleri bireysel çalışma, konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Seminal markırlar bireysel çalışma, konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav bireysel çalışma, Sözlü Sınav
9 Spermin yapısı ve özellikleri bireysel çalışma, konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Azospermi-oligospermi-normospermi bireysel çalışma, konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Sperm inceleme metotları bireysel çalışma, konu ile ilgili kaynakların okunması Soru-Cevap
Tartışma
12 Sperm inceleme metotları bireysel çalışma, konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Adli amaçlı seminal sıvı inceleme bireysel çalışma, konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Adli amaçlı seminal sıvı inceleme bireysel çalışma, konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Adli amaçlı seminal sıvı inceleme bireysel çalışma, konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları bireysel çalışma, konu ile ilgili kaynakların okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar