DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adli Biyolojinin Temelleri ABL   511 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe SERİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri adli biyolojinin tüm önemli alt disiplinleri ile tanıştırmak ve bu konudaki mevcut olasılıklar ve sınırlamalar hakkında bilgilendirmek.
Dersin İçeriği
Adli amaçlı kullanılabilecek biyolojik deliller, biyolojik delillerin değerlendirilmesine katkı sunan adli seroloji, adli entomoloj, adli botanik ve palinoloji, adli mikrobiyoloji ve antropoloji gibi bilimlerinin genel olarak tanıtılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Adli biyoloji alt disiplinleri hakkında bilgi sahibidir.
2) Bu bilim dallarının bilirkişilikteki rolünü kavrar.
3) Adli biyolojik delillerin doğası, toplanması ve korunması hakkında bilgi sahibi olur.
4) Birbirleri ile olan etkileşimi kavrar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasın
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve tarihçe Bireysel çalışma, ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Biyolojik deliller genel özellikler Bireysel çalışma, ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Adli Seroloji Bireysel çalışma, ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Adli Seroloji Bireysel çalışma, ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Adli Entomoloji Bireysel çalışma, ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Adli Entomoloji Bireysel çalışma, ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Adli Botanik ve Palinoloji Bireysel çalışma, ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sözlü sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Adli Botanik ve Palinoloji Bireysel çalışma, ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Adli Antropoloji Bireysel çalışma, ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Adli Antropoloji Bireysel çalışma, ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Adli Mikrobiyoloji Bireysel çalışma, ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Adli moleküler biyolojik çalışmalar Bireysel çalışma, ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Adli moleküler biyolojik çalışmalar Bireysel çalışma, ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel değerlendirme Bireysel çalışma, ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar