DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adli Ölümlerin Değerlendirilmesi ABL   510 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mete Korkut GÜLMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencinin adli olgu etiketi alan ölümleri tanıması, ani beklenmedik şüpheli ölümler, trafik kazaları, ev ve iş kazaları, cinayetler, zehirlenmeler ve özkıyım olguları hakkında genel farkındalığının olmasıdır.
Dersin İçeriği
Adli olgu etiketi alan ölümlerin tanımlanması, ani beklenmedik şüpheli ölümler, trafik kazaları, ev ve iş kazaları, cinayetler, zehirlenmeler ve özkıyım olguları ve tüm bu olgulara yaklaşımın temel ilkeleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Adli Ölümleri tanımlar.
2) Ani beklenmedik şüpheli ölümleri tanımlar.
3) Trafik kazalarına bağlı ölümler hakkında farkındalığı oluşur.
4) Ev ve iş kazalarına bağlı ölümler hakkında farkındalığı oluşur.
5) Cinayetlere bağlı ölümler hakkında farkındalığı oluşur.
6) Zehirlenmelere bağlı ölümler hakkında farkındalığı oluşur.
7) Özkıyıma bağlı ölümler hakkında farkındalığı oluşur.
8) Bu olgulara yaklaşımların temel ilkeleri.
9) Perinatal Ölümler
10) Çocukluk Çağı Ölümleri
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasın
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Adli Ölümlerin tanımlanması Adli Tıp Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
2 Ani beklenmedik şüpheli ölümler Adli Tıp Ders Kitapları Anlatım
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
3 Trafik kazalarına bağlı ölümler Adli Tıp Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
4 Ev ve iş kazalarına bağlı ölümler Adli Tıp Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
5 Cinayetler Adli Tıp Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
6 Özkıyımlar Adli Tıp Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
7 Bu olgulara yaklaşımlar Adli Tıp Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Adli Tıp Ders Kitapları Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Perinatal Ölümler Adli Tıp Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
10 Çocukluk Çağı Ölümleri Adli Tıp Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
11 Adli Ölümlerde ayırıcı tanı Adli Tıp Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
12 Adli Ölümlerde Olay Yeri İncelemesi Adli Tıp Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
13 Adli Ölümlerde Dökümantasyonun Önemi Adli Tıp Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
14 Adli Ölümlerde Dış Muayene Adli Tıp Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
15 Uygulama ve Tartışma Adli Tıp Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Adli Tıp Ders Kitapları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar