DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi ABL   710 1 0 0 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe SERİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması.
Dersin İçeriği
Tez danışmanı ve anabilim dalı öğretim elemanlarının ortak görüşü ile belirlenen, alanıyla ilgili bir konuyu hazırlayarak sunumunu yapar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirir, geliştirebilir ve bunları kullanabilir.
2) Bilgiye gereksinim duyup aradığı bilgiye ulaşabilir.
3) Tez konusu ile ilgili verileri toplar, değerlendirir, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilir.
4) Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilir, geliştirebilir, sonuçları değerlendirebilir
5) Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözebilir.
6) Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)