DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Adli Tıp Uygulamaları ABL   571 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Necmi ÇEKİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Klinik adli tıp uygulamalarını, olguların nasıl değerlendirildiği ve rapor edildiğini öğrenmesini sağlamak.
Dersin İçeriği
Adli olgu kavramı, bu olgularla ilgili Ulusal ve Uluslararası sözleşmeler, tıbbi belgeler, adli olguların muayenesi, değerlendirilmesi, raporlarda kullanılan kavramlar ve raporların düzenlenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Şiddet nedenlerini, Çocuk hakları sözleşmesi ve kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesini bilir.
2) Adli olgu kavramı, adli olgularda iş akışını, ihbar yükümlülüğü ve meslek sırrı kavramını bilir.
3) Adli raporlarda yer alan TCK 86. ve 87. maddelerde yer alan zarar kavramlarını belirten kavramların anlamını bilir.
4) Cinsel istismar olgularının değerlendirme sürecini bilir.
5) Çocuklarda cezai ve hukuki sorumluluk ile ilgili düzenlemeleri bilir.
6) Yaş tayininde kullanılan yöntemleri bilir.
7) Malpraktis kavramı ve ilgili yasal düzenlemeleri bilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)