DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyomedikal etik, Tıp etiğinde kavramlar, etik teoriler Okuma
2 Etik ikilemler karşısında adli bilimcilerin tutumları, etik haklı çıkarma Okuma
3 Tıbbi paternalizm, aydınlatılmış onam Okuma
4 Kişinin mahremiyeti, hasta sırrının saklanması, tıp etiğinde mahremiyet kavramı ve uygulanışı Okuma
5 İnsan kökenli biyolojik materyalin kullanımı, depolanması, araştırma amaçlı kullanımı Okuma
6 İnsan kaynaklı biyolojik materyalin adli amaçlı kullanımı, depolanması, farklı ülke örnekleri Okuma
7 Kişisel verilerin gizliliğinin korunması Okuma
8 Ara Sınav Okuma
9 Biyobankaların etik ve hukuki sorumluluğu Okuma
10 İnsan kaynaklı biyolojik materyalin elde edilmesi, saklanması ve adli/adli olmayan amaçlı kullanımı konusunda ülkemizdeki durum Okuma
11 Araştırma ve yayın etiği Okuma
12 Oviedo Biyoetik sözleşmesi Okuma
13 Adli bilim çalışanlarının sorumluluğu kavramı, ilgili yasal düzenlemeler Okuma
14 Biyoetik Kurullar Okuma
15 Olgu sunumu Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar