DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnsan ve Hayvanlarda Myiasis ABL   565 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Armağan Erdem ÜTÜK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; adli bilimler alanından mezun olan öğrencilerin, insan ve hayvanlarda myiasis'e neden olan diptera türlerinin erişkin ve larvalarının sınıflandırmadaki yerini, morfolojik özellikleri, tür ayrımları ve adli vakalarla olan ilişkilerini anlayabilmeleri için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, insan ve hayvanlarda myiasis'e neden olan diptera türlerinin taksonomisi, morfolojik ve biyolojik özellikleri, myiasis'in klinik semptomları, tanı, tedavi ve kontrolü ile adli vakalarla olan ilişkileri konularını kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler artropodların morfolojik özelliklerini öğrenir.
2) Öğrenciler diptera grubundaki artropodların detaylı morfolojik özelliklerini öğrenir.
3) Öğrenciler insan ve hayvanlarda parazitlenen arthropodların biyolojik özelliklerini öğrenir.
4) Öğrenciler myiasis'e neden olan diptera türlerinin biyolojik özelliklerini öğrenir.
5) Öğrenciler myiasis sineklerinin tür tanısını öğrenir.
6) Öğrenciler myiasis larvalarının tür tanısını öğrenir.
7) Öğrenciler myiasis'in tanı tedavi ve kontrol yöntemlerini öğrenir.
8) Öğrenciler adli vakaların çözümünde myiasis etkenlerinden nasıl yararlanıldığını öğrenir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)