DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikofarmakolojinin Temek İlkeleri, Sinir Sistemi Yapısı ve İşlevleri, Nöroanatomi ve Nörofizyoloji, Nörotransmitterler ve Hormonlar Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Hipnosedatif İlaçlar- Benzodiazepinler Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Hipnosedatif İlaçlar- Barbitüratlar ve diğerleri Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Alkoller Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Psikoz ve şizofreni, Nöroleptik ilaçlar Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Depresyonun Farmakolojik Tedavisi - Antidepresanlar Etki Mekanizmaları ve Yan Etkileri Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Bipolar Bozukluğun Farmakolojik Tedavisi, duygu Durum Düzenleyiciler, Antimanik İlaçlar Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Antiepileptik İlaçlar Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Opioid Analjezikler Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 İlaç Suistimali ve İlaç Bağımlılığı Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Non-Steoridal Antiinflamatuar İlaçlar Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Santral Sinir Sistemi Stimulanları Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Parkinson Hastalığının ve diğer Hareket Bozukluklarının Tedavisinde kullanılan İlaçlar Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Dersin Genel Değerlendirilmesi Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar