DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Böceklerin Sınıflandırılması I ABL   562 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kamil KARUT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Böceklerin sistematikteki yerlerini öğreterek takım ve familya düzeyinde tanıtmak, ekolojik istekleri ile yaşam ortamları hakkında bilgi vermek, Böcelerin sınıflandırılması II dersine hazır hale getirmek
Dersin İçeriği
Böceklerin sistematikteki yeri, böcek sınıflandırmasında kullanılan tanı karakterleri, böcek takım ve familyalarının önemli tanı karakterleri ile ekolojik ve yaşam alanlarının tanıtılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Böceklere akraba canlılar ile böceklerin sistematikteki yerlerini öğrenir
2) Tanı anahtarının kullanılmasını ve tanıda kullanılan karakterleri öğrenir
3) Böceklerin takım düzeyinde tanısını öğrenir
4) Böceklerin familya düzeyinde tanısını öğrenir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasın
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin genel tanıtımı Triplehorn - Johnson Böcekleri tanımak (Borror and Delongs Introduction to the Study of Insects) Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
2 İzlenecek tanı anahtarı hakkında genel bilgi Triplehorn - Johnson Böcekleri tanımak (Borror and Delongs introduction to the Study of Insects) Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
3 Apterygot böcekler Triplehorn - Johnson Böcekleri tanımak (Borror and Delongs introduction to the Study of Insects), 177-181 Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
4 Ephemeroptera, Odonata Triplehorn - Johnson Böcekleri tanımak (Borror and Delongs introduction to the Study of Insects), 181-209 Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
5 Orthoptera Triplehorn - Johnson Böcekleri tanımak (Borror and Delongs introduction to the Study of Insects), 209-227 Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
6 Phasmatodea, Grylloblattodea, Mantophasmatodea, Dermaptera Triplehorn - Johnson Böcekleri tanımak (Borror and Delongs introduction to the Study of Insects), 227-239 Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
7 Enthognat böcekler Triplehorn - Johnson Böcekleri tanımak (Borror and Delongs introduction to the Study of Insects), 169-177 Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Plecoptera, Embiidina Triplehorn - Johnson Böcekleri tanımak (Borror and Delongs introduction to the Study of Insects), 239-247 Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
10 Zoraptera, Isoptera Triplehorn - Johnson Böcekleri tanımak (Borror and Delongs introduction to the Study of Insects), 247-260 Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
11 Mantodea, Blattodea Triplehorn - Johnson Böcekleri tanımak (Borror and Delongs introduction to the Study of Insects), 260-268 Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
12 Hemiptera Triplehorn - Johnson Böcekleri tanımak (Borror and Delongs introduction to the Study of Insects), 268-300 Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
13 Hemiptera Triplehorn - Johnson Böcekleri tanımak (Borror and Delongs introduction to the Study of Insects), 300-333 Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
14 Thysonoptera, Psocoptera Triplehorn - Johnson Böcekleri tanımak (Borror and Delongs introduction to the Study of Insects),333-356 Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
15 Phthiraptera Triplehorn - Johnson Böcekleri tanımak (Borror and Delongs introduction to the Study of Insects),356 Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar