DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adli Fizik I (Genel Adlı Fizik) ABL   533 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Işıl ÖCAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Adli bilimlerde kullanılan ve uygulanan fiziksel yöntemlerin neler olduğunu kavratmak ve öğretmektir.
Dersin İçeriği
Adli Bilimlerin ve Fiziğin Tarihçesi,Adli Bilimler ve Kurumlar, Fiziksel Deliller-1,Ölçme ve Vektörler,Kinematik ve Newton Yasaları,Dairesel Hareket ve Evrensel Çekim Yasası,İş , Enerji ve Enerjinin Korunumu, Momentum,Statik, Dönme hareketi ve Basit Harmonik Hareket,Dalgalar ve Elektromanyetik Alanlar,Elektrik alanları ( elektrik akı ve Gauss yasası, potansiyel, kondansatörler, akım ve direnç, DC devreleri, Ampere ve Faraday Yasaları),Isı ve Termodinamiğin Yasaları,Gazların kinetik teorisi, Termodinamiğin İkinci yasası ve Entropi,Geometrik optik, girişim, kırınım ve Polarizasyon,Radyasyon ve Radyoaktivite(EM radyasyonun parçacık ve dalga özelliği)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Adli Bilimler ve Kurumları öğrenmeli
2) Adli Bilimler ve Kurumlarda incelenen Fiziksel Delillerin ne olduğunu öğrenmeli ve kavrayabilmeli
3) Fiziksel delillerin değerlendirmesinde Ölçme ve Vektörel kavramları bilmeli
4) Kinematik ve Newton Yasalarını öğrenmeli
5) Dairesel Hareket ve Evrensel Çekim Yasasını bilmeli
6) İş , Enerji ve Enerjinin Korunumu, Momentum kavramlarını kavrayabilmeli ve nerelerde kullanılması gerektiğini bilmeli,
7) Statik, Dönme hareketi ve Basit Harmonik Hareket kavramlarını öğrenmeli
8) Dalgalar ve Elektromanyetik Alanlar ve özelliklerini kavrayabilmeli
9) Elektrik alanları ( elektrik akı ve Gauss yasası, potansiyel, kondansatörler, akım ve direnç, DC devreleri, Ampere ve Faraday Yasaları) öğrenmeli ve gerektiğinde uygulayabilmeli
10) Dalgalar ve Elektromanyetik Alanları kavrayabilmeli
11) Isı ve Termodinamiğin Yasalarını öğrenmeli
12) Gazların kinetik teorisi, Termodinamiğin İkinci yasası ve Entropi kavramlarını öğrenmeli
13) Geometrik optik, girişim, kırınım ve Polarizasyon kavramlarını bilmeli
14) Radyasyon ve Radyoaktivite(EM radyasyonun parçacık ve dalga özelliği) neler olduğunu ve uygulama yerlerini öğrenmeli
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasın
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Adli Bilimlerin ve Fiziğin Tarihçesi Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
2 Adli Bilimler ve Kurumlar, Fiziksel Deliller-1 Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
3 Ölçme ve Vektörler Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
4 Kinematik ve Newton Yasaları Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
5 Dairesel Hareket ve Evrensel Çekim Yasası, Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
6 İş , Enerji ve Enerjinin Korunumu, Momentum, Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
7 Statik, Dönme hareketi ve Basit Harmonik Hareket Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Dalgalar ve Elektromanyetik Alanlar Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
10 Elektrik alanları ( elektrik akı ve Gauss yasası, potansiyel, kondansatörler, akım ve direnç, DC devreleri, Ampere ve Faraday Yasaları) Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
11 Isı ve Termodinamiğin Yasaları Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
12 Gazların kinetik teorisi, Termodinamiğin İkinci yasası ve Entropi Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
13 Geometrik optik, girişim, kırınım ve Polarizasyon Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
14 Radyasyon ve Radyoaktivite(EM radyasyonun parçacık ve dalga özelliği) Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
15 Radyasyon ve Radyoaktivite(EM radyasyonun parçacık ve dalga özelliği) Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar