Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Adli Görüşme I
(BAG522)
4 3 2 4 - 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 5 5 5
Adli Görüşme II
(BAG525)
3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 4 2 3 3 3 4 3 5 4
Adli Toksikolojide Temel Kavramlar
(BAG501)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Adli Toksikolojide Temel Kavramlar
(BAG513)
5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 1 5 5 5 - 4 3 5 3 4
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları
(BAG534)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarında Tedavi Yaklaşımları
(BAG535)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Analitik Kimya
(BAG547)
1 2 2 1 - - - 1 2 2 - 1 - 3 1 3 3 1 1 1
Bağımlılarda Görülen Kişilik Bozuklularının Tedavisi
(BAG533)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bağımlılık Nörobiyolojisi I
(BAG536)
5 4 - 3 - - 3 - 5 - - - - 4 - 4 - 2 - -
Bağımlılık Nörobiyolojisi II
(BAG537)
5 3 - 3 2 - 3 1 2 - - 3 - 3 - 4 3 1 3 -
Bağımlılık ve Etik
(BAG531)
5 4 5 4 3 5 5 4 4 3 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4
Bağımlılık ve Farkındalık
(BAG524)
2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 5
Bağımlılık ve Güncel Hemşirelik Yaklaşımı
(BAG538)
5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 3 4 3 3 5 5 5 3 3 5
Bağımlılık ve Kültürlerarası Hemşirelik
(BAG539)
4 5 5 5 2 5 5 3 3 3 4 4 5 4 5 5 5 4 3 3
Bağımlılık ve Nöropsikoloji
(BAG553)
4 5 4 4 2 1 4 3 5 1 3 3 1 4 3 4 2 3 2 2
Bağımlılık ve Önleme Çalışmaları
(BAG552)
5 5 4 4 1 - 5 - 3 - - 5 5 5 2 5 2 3 4 5
Bağımlılıkta Araştırma Yöntemleri I
(BAG540)
1 1 - - - - 2 5 2 5 - - - 1 4 2 - - 1 -
Bağımlılıkta Araştırma Yöntemleri II
(BAG541)
2 1 2 - - - 3 5 2 5 - - - 2 2 2 1 - 2 -
Beden Sosyolojisi
(BAG546)
2 3 3 5 2 1 3 4 5 2 4 4 2 2 2 4 - 4 4 3
Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları
(BAG549)
2 5 - 4 2 - - - 5 - 3 3 2 2 - 1 - - 4 -
Çocuk ve Ergenlerde Şiddet ve Zorbalık
(BAG551)
5 - - 3 3 3 - - 5 - - 2 2 1 1 3 - - 2 -
Çocukluk Çağı Psikopatolojileri ve Suça Sürüklenme
(BAG523)
3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 4 5
İhmal, istismar, Çocuk Koruma ve Önleme
(BAG526)
2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 5 4 4 4 4 5 5
İlaç Toksisitesi ve Zehirlenme
(BAG545)
4 3 - 2 - - 4 2 4 - - 3 3 4 - 4 3 4 4 4
İnsan ve Toplum Sorunları Karşısında Felsefi Tavır
(BAG542)
3 4 5 4 3 2 3 3 3 1 2 3 3 4 2 3 3 4 4 4
Kişilik Bozuklukları
(BAG532)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Madde Bağımlılığı ve İlaç Suistimali
(BAG527)
4 2 2 2 1 - 3 - 3 - - 2 - - 3 - 3 2 - -
Madde Kullanımında Adli Toksikolojik Değerlendirme
(BAG503)
5 5 5 5 1 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Psikopatoloji
(BAG502)
3 - 2 4 5 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 5 5 5 5
Santral Sinir Sistemi Temelleri ve SSS'i Etkileyen İlaçlar
(BAG544)
3 3 2 2 - - 3 2 3 - - 3 3 3 - 3 3 3 3 3
Seminer
(BAG715)
4 3 3 3 2 1 5 5 5 5 - 4 3 4 5 5 2 - 2 -
Temel Farmakoloji I
(BAG543)
3 3 - 2 - - 3 2 3 - - 3 3 3 - 3 3 3 3 3
Temel Patoloji Kavramları
(BAG528)
3 5 2 4 - - 3 3 5 - - - 3 5 - 4 3 5 - -
Tez Çalışması
(BAG730)
- - - - - - 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 4 3 -
Uzmanlık Alan Dersi
(BAG710)
4 4 5 3 2 2 5 3 5 3 - 4 3 3 2 3 - - - -
İlişkili ders sayısı / 35 30 28 23 28 21 18 28 26 31 21 17 27 25 30 23 30 25 25 27 20
İlişki ağırlığı 1061007997545810388112664995831037410984909380
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir