DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocukluk Çağı Psikopatolojileri ve Suça Sürüklenme BAG   523 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Sunay FIRAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çocuk ve ergenlik donemi gelişim sürecini bilme ve bu dönemlerde çocuk ve ergenlerde görülen ruhsal bozuklukları bilme ve suç ile ilişkisi kavrayabilme
Dersin İçeriği
Çocuk ve ergenlik döneminde yaşanan ruhsal gelişim konusunda bilgi verilir ve bu dönemlerde gözüken ruhsal davranış bozukluklarının patolojisi hakkında bilgi edinir ve bunların suç olan ilişksini tartışmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bağımlılık alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
2) Bağımlılık alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
3) Adli Sosyal Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
4) Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
5) Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Sosyal Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
6) Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bağımlılık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgileri kavrar.
X
2
Bağımlılık alanında disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Bağımlılık alanındaki etik ilkelerin birey ve toplum için önemini kavrar.
X
4
Bağımlılığın biyolojik, psikolojik ve sosyal temellerini açıklar.
X
5
Çocuk, ergen ve yetişkinde bağımlılıkla ilişkili olabilecek psikopatolojileri tanımlar.
X
6
Bağımlılıkla ilgili yasaları ve yasal süreci kavrar.
X
7
Bağımlılık alanında yapılan bilimsel makaleleri inceler.
X
8
Bağımlılık alanında bilimsel araştırma yöntemlerini uygular
X
9
Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
X
10
Bağımlılık alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
11
Bağımlı olgulara yönelik görüşme tekniklerini kullanır.
X
12
Bağımlılık alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
13
Bağımlılıkla mücadelede koruyucu, önleyici çalışmaları yapar.
X
14
Alanla ilgili kazanılan bilgiyi, becerileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder.
X
17
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
18
Bağımlılık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır
X
19
Bağımlılık alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
20
Bağımlılık alanına yönelik uygulamalarda yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve dersin amacının açıklanması, seminer konularının paylaşımı Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Derse hazırlık Konuya ilişkin kaynakların okunması
3 Çocuk ve Ergenin Ruhsal Değerlendirmesi Konuya ilişkin kaynakların okunması
4 Çocukluk Çağı Psikopatolojilerine Giriş Konuya ilişkin kaynakların okunması
5 Çocukluk Çağı Psikopatolojileri ve Suç İlişkisi Konuya ilişkin kaynakların okunması
6 Zihinsel Gelişim Gerilikleri ve Suç İlişkisi Konuya ilişkin kaynakların okunması
7 Yıkıcı Davranış Bozuklukları ve Suç İlişkisi Konuya ilişkin kaynakların okunması
8 Ara Sınav Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav
9 Davranım Bozukluğu Ve Suç İlişkisi Konuya ilişkin kaynakların okunması
10 Karşı Olma Karşıt Gelme Bozukluğu ve Suç İlişkisi Konuya ilişkin kaynakların okunması
11 Bipolar Duygudurum Bozukluğu ve Çocukluğu Çağı Şizofrenisi ve Suç İlişkisi Konuya ilişkin kaynakların okunması
12 İstismar ve İhmal Suç İlişkisi I Konuya ilişkin kaynakların okunması
13 İstismar ve İhmal Suç İlişkisi II Konuya ilişkin kaynakların okunması
14 Cinsel İstismar ve Suç İlişkisi Konuya ilişkin kaynakların okunması
15 Duygusal Örseleme ve İhmal Suç İlişkisi Konuya ilişkin kaynakların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar